2016. szeptember 16., péntek

2016-09-16

Kicsoda Jézus Krisztus? – Szabadító

Ne féljetek, megálljatok! És nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek. (2Móz 14,13)
Az a Mózes, aki kivezette népét az egyiptomi szolgaságból, aki átvezette a Veres-tenger hullámai közt, nem más, mint a szabadító Jézus Krisztus, aki a bűn Egyiptomából vezeti népét az igazi Kánaán felé, s aki nem pálcájával, hanem keresztjének erejével választja szét a kárhozat elnyelő hullámait, hogy sértetlenül érkezzen meg népe az igazi Kánaánba. Azért kiáltott így: 
„Ne féljetek, megálljatok! És nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek." (2Móz 14,13)
Hogy mennyire Jézust példázzák ezek a dolgok, mutatja a Zsidókhoz írt levél bizonyságtétele is: 
Mert ez nagyobb dicsőségre méltattatott, mint Mózes, amennyiben a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak." (Zsid 3,3)
Neked már van Szabadítód? Engeded, hogy naponta megszabadítson téged a bűn bilincséből, vagy hagyod, hogy a gonosz győzedelmeskedjen az életed fölött? (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Nem azután sóvárog a világ, hogy nagy tanítványokat lásson, hanem a tanítványokon keresztül a Nagy Megmentőt keresi. Arra vár, aki nemcsak felfedi, hanem meg is bocsátja bűneit. Ez pedig egyedül Jézus, Aki nagyobb, mint a világ bűne. (Kroecker)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése