2016. november 5., szombat

2016-11-05

Az üldöztetés pusztája

Ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Egyiptomba, és maradj ott, amíg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. (Mt 2,13)
Alig mentek el az angyalok, a pásztorok és a bölcsek a betlehemi bölcső mellől, Jézusnak már menekülnie kellett. Neki kellett vágniuk az ismeretlen vidéknek és a sötét éjszakának, mert Heródes halálra kerestette a gyermeket. És ez így van az Ő követőinek életében is. Annak, aki egyszer elindult, akiben egyszer megszületik Jézus, üldöztetéseken kell keresztül menni. Talán ellenségévé lesz a saját háza népe. Hiszen ez is meg van írva. Ellenségévé lehet a legjobb barát, a házastárs, a testvér, a rokon, vagy bárki más. Ezt Jézus is világosan megmondta: „Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét; támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket. És gyűlöletesek lesztek, mindenki előtt az én nevemért; de aki mindvégig megáll, az megtartatik." (Mt 10,21-22)
Ne rémüljünk meg tehát, hanem tartsunk ki mindvégig. Hogy közben mi lesz, nem tudhatjuk. De Jézusnak mindig igaza van és sosem hagy cserben minket, ha bízunk benne. Kapaszkodjunk hát Őbelé, jobban, és jobban, kérjük az Ő segítségét és erejét, hogy bátran és mindvégig kitartsunk hitünkben, a jó reményében és a szeretetben, akármi is következik ránk. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Ha Isten elnézi, hogy minket, akiket arra hívott el, hogy Őt dicsőítsük, bántsanak, akkor ezt nekünk el kell szenvednünk. (Trudel)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése