2017. január 14., szombat

2017-01-14

Szelídség

 Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. (Mt 5,5)
Sir Walter Raleigh (1552 - 1618) tengernagy fiatalkorában dicsőségesen harcolt Francia- és Spanyolország ellen. Erzsébet királyné idejében Észak-Amerika partjait kutatta. Jakab alatt összeesküvéssel vádolták és e miatt halálra ítélték, de az uralkodó nem merte az ítéletet végrehajtani. Börtönbüntetésre változtatta. Így volt 13 évig Raleigh a Tower lakója – a magába szállás e komoly ideje alatt ismerte meg Jézust. Isten kegyelméből a büszke, gőgös emberből Krisztus alázatos tanítványa lett. Később kiszabadult és akkor történt, hogy egy heves természetű fiatalember megsértette, sőt párbajra hívta. Raleigh nem akart párbajozni, mert mint jó keresztyén inkább elviselte volna a bántást, semhogy bosszút álljon. Fiatal ellenfele indulatában nyilvánosan arcul köpte. Erre Raleigh arcát megtörölte és nagy nyugalommal így szólt: „Fiatalember, ha vérét olyan könnyen letörölhetném lelkiismeretemről, mint ezt az arcomról, nem utasítottam volna vissza a kihívást". Ez a szelídség legyőzte a szenvedélyes fiatalembert, és bocsánatot kért most már ő Raleigh-tól.
Nem természetünk az ilyen szelídség, csak Attól tanulhatjuk, Ki életével is megmutatta, hogy szelíd és alázatos. Te már tanulgatod? (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Amennyit a Szentlélek épít nálunk, annyi az arany, ezüst, drágakő az épületben. Amit saját magunk építünk: az mind fa, széna, pozdorja. (Kolb Sámuel)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése