2017. április 11., kedd

2017-04-11

Hívők

Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. (Jn 13,35)
Amikor egy hívő a hívővel találkozik, azonnal észreveszik, hogy egy anyanyelven beszélnek, közös a szülőföldjük, hogy egyféleképpen gondolkoznak, éreznek és reménykednek. A hívőkben mindenütt testvérre talál az, aki Jézust követi.
A hívő ember jellemzője, hogy nem szeret magányosan élni, hanem közösséget keres. Előtte áll Jézus példája, aki mindig közösségben élt és munkálkodott. Ha olykor – olykor szüksége van is minden hívőnek a magányra és a csendességre, mégsem élhet egymagában és közösség nélkül. A hívők közösségének fegyelmező ereje van, és nem mer más közéjük csatlakozni, csak aki hisz Jézusban: „de mások közül senki sem mert hozzájuk csatlakozni. A nép azonban magasztalta őket. Az Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével. (ApCsel 5,13-14)
A hívők közösségének szeretet és reménység és szolgálatközösségnek kell lenni: A hívők egész gyülekezete pedig szívében és lelkében egy volt. Senki sem mondott vagyonából bármit is a magáénak, hanem mindenük közös volt.  (ApCsel 4,32)
Hívővé akkor válik az ember, amikor megtér az Úrhoz és Jézus Krisztusban új életet nyer. Ahol élő hit van, ott cselekedeteknek is lenni kell. Azért mondja Pál Titusnak: „Igyekezzenek jó cselekedetekkel elől járni azok, akik Istenben hívőkké lettek." (Tit 3,8)
A hangya és a méh csak közösségben tud élni és közösség nélkül elpusztul. A hívő ember, aki nem keres, és nem talál közösségre, hitben hajótörött emberré válik.
Neked már van hívő közösséged? (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Mindig a szerint viselkedünk, ahogy gondolkodunk magunkról. Isten a legmélyebb változást teszi az életünkben az által, hogy megváltoztatja azt, ahogyan látjuk magunkat. Ezt mondja. "Hadd mutassam meg, hogyan látlak téged." Mert, amikor úgy látod magadat, ahogy Isten lát téged, az meg fogja változtatni az életedet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése