2017. augusztus 9., szerda

2017-08-09

„De Isten meghallotta a fiú hangját… És Isten megnyitotta az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel és megitatta a fiút." (1Mózes 21,17.19)
Hágár és Ismael bolyong a pusztában. Nem találnak célba és közben elfogy a vizes tömlőből a víz. A megoldás – úgy gondolják - a halál: az édesanya leteszi a fiát egy bokor alá, s várja a halálát. – Valóban ez a megoldás? Mi a megoldás? Arról olvasunk az Igében, hogy Isten meghallotta a fiú jajveszékelését és angyalt küld Hágárnak, aki ezt mondja: ne félj! Isten megláttatja Hágárral a forrást, s ezt üzeni: töltsd meg a vizes tömlőt és adj a fiadnak!
Testvérek! Van ma is megoldás. A megoldást Isten adja. A forrás Jézus Krisztus keresztje. – Ha kiürült életed vizes tömlője, akkor lásd meg, hogy Isten magasra emeli ma is a golgotai keresztet, hogy aki Benne hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen. – Legyen valóság az életedben a lelki ének: 1. Egyetlen forrása minden kegynek, Egyetlen mentsvára a lelkemnek, Jézus Te Megváltó, üdvöt hozó, Moss meg és tégy fehérré, mint a hó! Refrén: Tiszta fehérré, Miként a hó. Mossál meg engem, Leszek fehér, Miként a hó. 2. Soká nem ismertem szereteted: A bűnöst tisztává Te teheted, Most látom, csak Te vagy az üdvadó, Ó, Jézus tégy fehérré, mint a hó! Refrén: Tiszta fehérré… 3.  Minden jó forrása, Uram, Te vagy, Békét és nyugalmat nékem Te adj! Áldásod nem apad: gazdag folyó; Moss meg és tégy fehérré, mint a hó! Refrén: Tiszta fehérré..." (Pótor László)

A nap gondolata:

Isten szeretetét mindig a kereszt alapján mérd le, és ne a jelen körülményeid alapján.