2017. december 18., hétfő

2017-12-18

A munkálkodó Isten

Az én Atyám a szőlőműves. (Jn 15,1)
Isten munkálkodó Isten. Isten a maga csodálatos világának szőlőjében éli ki magát. Ebben gyönyörködik. Ebben végzi gondozó, nevelő, őriző munkáját. Isten lehajol hozzánk. Isten munkaruhában közeledik hozzánk, mint hétköznapok Ura, mert Ő nem csak vasárnapi Isten. Nem olyan Isten, akihez csak vasárnap van közünk, akkor esetleg elmegyünk a templomba, s ezzel jelezzük, hogy Ő van. Nem! Isten jelenvaló hatalom mindenkor, és mindenhol. Ott van velünk a hétköznapi élet bajaiban, segítségünkre van küzdelmeinkben.
Sokszor mondják az emberek: Isten nem törődik az én kicsinyes dolgaimmal, Istennek több gondja van annál, mint hogy az én apró bajaimmal foglalkozzon. Pedig ez nem így van. Azt mondja Jézus: Az én Atyám a szőlőműves. Tehát olyan Isten, aki aprólékos, kicsinyes dolgainkkal is szeretettel foglalkozik.
Isten ma is munkálkodik. Amikor van valami vágy a szívünkben, vagy kérdés, amire szeretnénk választ kapni, Isten kimunkálja bennünk a dolgokat.
Felismerjük-e, hogy Isten munkálkodik az életünkben? (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Isten soha nincs szolgálaton kívül. Isten arra hív bennünket, hogy a szeretetet és a könyörületet mindig és mindenhol osszuk meg.