2018. január 23., kedd

2018-01-23

Hidak, melyeket Jézus épített - 1.

Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. (Mt 11,28-29)
Az engedelmesség hídja. Példát mutatott a személyes engedelmességre azáltal, hogy engedelmeskedett szüleinek, engedelmeskedett a törvénynek, betartotta Atyja parancsolatait.
Ted Koppel (1940-), amerikai televíziós újságíró egyszer azt mondta egy egyetemi ballagáson: „Mózes nem a tíz javaslatot, hanem a tíz parancsolatot hozta le a Sínai-hegyről!" 
Némi humorral fűszerezett a Mark Twain és egy barátja beszélgetéséről szóló történet. Vagyonos barátja így szólt Twainhez: „Mielőtt meghalok, szándékomban áll elzarándokolni a Szentföldre. Megmászom a Sínai-hegyet, és hangosan felolvasom a tízparancsolatot." Twain így felelt: „Miért nem maradsz inkább itthon, és tartod be azokat?"
Az engedelmesség csakis akkor igazi, ha azt önként vállalják, értelmes és szeretetből fakadó. Ha nem ilyen, akkor csak kényszer. Az igazi engedelmesség eltölti a lelket mennyei örömökkel és szent lelkesedéssel. Az igazi, értelmes és szerelmes engedelmesség kulcsa a kegyelem forrásának. Olyan, mint amikor egy bőséges lakomán eltelünk mindenféle jóval. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy: „Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű." (Mt 11,30)
Nekünk is át kell kelnünk az engedelmesség hídján!
(Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Az engedelmesség abból ered, hogy tudod, Isten szeret téged, te pedig viszonozod a szeretetét.