2018. február 13., kedd

2018-02-13

Keresés

„... ezt mondta neki a Lélek: Íme, három férfi keres téged: kelj fel hát, menj le, és eredj velük! Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket!" (Ap Csel 10,19-20)
Két ember, aki őszintén keresi Isten közelségét, és imádkozik hozzá. Kornéliusz, a római százados „szüntelen könyörgött Istenhez." Péter, a rendíthetetlen tanítvány, apostol szintén rendszeresen imádkozó életet élt. Kornéliusz és Péter korábban nem tudtak egymásról, de a Lélek összekötötte őket. Isten csodálatosan készíti elő ennek a két embernek a találkozását. Mivel mind a ketten Isten akaratát keresték, Isten látomásban szólt hozzájuk. Ez félreérthetetlen volt. Péternek el kellett állnia korábbi álláspontjától, a rideg törvényeskedéstől: mit lehet enni és mit nem. Amit Isten megtisztított, az mind jó. Ez az intés készítette elő Pétert, hogy feltétel nélkül elfogadja Isten útmutatását. Így már nem kételkedett a Lélek üzenetében, amikor a pogány százados, Kornéliusz hívásának kellett engedelmeskedni. Mi is nagyon figyeljünk Isten hívó-küldő szavára, amikor egy igei üzenet megérint bennünket a Szentírás olvasása közben, vagy egy prédikáción keresztül. Isten keres minket, hogy mi is keressük a bajban levőket, a Jézus Krisztus útjára térőket, legyünk bátor bizonyságtevők. (Horváth Csaba)

A nap gondolata:

Ma is van ereje Isten igéjének.