2018. február 14., szerda

2018-02-14

Találkozások

Most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr." (Ap Csel 10,33)
Péter missziói parancsot teljesített, amikor belépett Kornéliusz házába: nem volt személyválogató, nem kötötte már az ószövetségi törvény, mert Jézus Krisztus halála és feltámadása eltörölte a megkülönböztetéseket, a templom kárpitja kettéhasadt, minden embernek lehetősége van a döntésre: „És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer." (42-43 vers). Péter előre nem készült erre a beszédre, de ami benne volt, a Szentlélektől indíttatva azt mondta el. Ezek után ismétlődött meg az a csoda, ami pünkösdkor történt: „.... hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka." (45.v)
Ezt követte a jelenlevők keresztelkedése. Nekünk is készít ilyen találkozókat Isten, ha komolyan vesszük küldetésünket. Sokan vannak, akik magánosan imádkoznak és várják az isteni segítséget. Ha jelzést kapunk ima meghallgatásunk alapján, hogy látogassunk meg valakit, és beszéljünk Jézus Krisztus megtartó kegyelméről, ne tétovázzunk, hanem induljunk azonnal, ahogy Péter tette, kihasználva a találkozás lehetőségét. (Horváth Csaba)

A nap gondolata:

Vállald a kockázatot Isten ígéretében bízva!