2018. május 4., péntek

2018-05-04

A feltámadásról

De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? (1Kor 15,35a)
Isaac Newton (1642–1727) angol fizikus, matematikus, filozófus, a modern történelem egyik kiemelkedő tudósa, mélyen hívő ember volt. Egyszer valaki gúnyosan megkérdezte tőle: 
- Aztán hogyan szedi össze életre az Isten egyszer a halottakat?
A nagy fizikus benyúlt egy fiókba, kivett egy dobozt, abból egy marék vasreszeléket és szétszórta az asztalon.
- Szedje össze - mondta az idegennek.
- Nem tudom - felelte az. 
Erre a tudós kivett a zsebéből egy mágnest, és a vasreszelék fölé tartotta.
Mind hozzácsapódott egy szempillantás alatt, az utolsó szemig.
- Íme! – mondta – így képes egy magasabb hatalom életre kelteni újból a holtakat. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

A feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit szüli újjá az embert, és adja meg földi életünknek az örök élet üdvösséges távlatait.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése