2018. május 29., kedd

2018-05-29

 Isten kiválasztása

„Akkor a fáraó hívatta Józsefet, és sietve kihozták a tömlöcből. Ő megborotválkozott, ruhát váltott, és bement a fáraóhoz. A fáraó ezt mondta Józsefnek: Álmodtam valamit, de senki sem tudja megfejteni. Rólad azt hallottam, hogy ha meghallod az álmot, meg tudod fejteni. Ekkor József így szólt a fáraóhoz: A fáraó két álma egy és ugyanaz. Azt jelentette ki Isten a fáraónak, hogy mit fog cselekedni." (1Móz 41, 14, 25)
Furcsa álmok gyötrik a fáraót! Isten sokféleképpen próbál megszólítani bennünket. Közel és távollévőket egyaránt. A fáraó nagyon távol van Izrael Istenétől. Neki nem jelent túl sokat az Úr! Hatalmas király, egy „világ" szolgál neki. Tudósok hada van mellette, matematikusok, csillagászok, orvosok, látók. Ma a liberális világ éppen ilyen leereszkedően tekint sokszor Istenre és az Ő népére: Vannak! De túl sokat nem számítanak! A birodalomból talán belátni a házakba; a nép dolgaiba, de ennél nagyobb távlatokra nem lehet tekinteni! Pedig közel a veszedelem! Álmodik a fáraó! S az ókori felfogás szerint az uralkodó álma az egész nép számára jelentőséggel bír! Nyugtalan ezektől az álmoktól! Rossz érzése van tőle. Valami nincs rendben! De milyen pozitív dolog, hogy próbál valamit tenni. Látja, érzi a bajt! Foglalkozik vele, nem az mondja, hogy ez csak egy álom, vagyis nincs semmi baj, minden rendben. Fejtse meg valaki! Annyi tudósa van. Hát nincs egy ember, aki erre képes lenne? Nincs! Hiába a nagy bölcsesség, tudás, tanulás, ha Isten nem ad választ, ha nem jelenti ki Magát. Nem mindenkinek adja meg az együttműködés lehetőségét! Nem közvetítheti mindenki; Egyiptom papjai nem tudhatják a választ, mert Isten nem nekik adja a kijelentést, hanem a héber szolgának, akit még a börtön mélyén sem lehet elrejteni, mert Isten kihozatja. Őneki adja az álom megfejtésének tehetségét. Akit Isten kiválaszt, az bárhol is legyen, Ő előhívja! (Angyalossy Zsoltné)

A nap gondolata:

A hit több egy érzésnél. Sokan összetévesztik az érzelmeket és érzéseiket a hittel. Eljárnak a gyülekezetbe, és érzelmileg meghatódnak, fellelkesülnek és biztatva érzik magukat. Mindez viszont távolról sem jelenti azt, hogy hitben járnak!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése