2018. november 6., kedd

2018-11-06

Üldözés

Emlékezzetek meg ama beszédekről, amelyeket én mondtam néktek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd; ha az én beszédemet megtartották, a tieteket is megtartják majd. De mindezt az én nevemért cselekszik veletek, mivelhogy nem ismerik azt, aki küldött engem. (Jn15,20-21)
Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. A harmincéves háború (1618-1648) idején egy németországi faluban olyankor rontottak be a templomba, amikor éppen istentisztelet volt. A lelkész a kinyitott Biblia előtt állt és olvasott. Amikor legyilkolták és kifröccsenő vére pirosra festette a Biblia lapjait éppen a Timóteushoz írt második levél végén, ahol ezen Igék olvashatók: Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró. (4,7-8)
Ez a Biblia ma is megvan a stuttgarti könyvtárban és a korona szó alá van húzva benne, amiből látszik, hogy a vértanú lelkész húzta alá, mint neki nagyon kedves szót.
Nem volt különb Mesterénél. Nekünk is kérni kell azt a kegyelmet, hogy ne akarjunk különb lenni a mi Mesterünknél, mert ha Őt üldözték, akkor minket is üldözni fognak. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Milyenek vagyunk? Isten népe is? Viszálykodás, irigység, harc, gyilkos indulat mind az önzésből fakad, mert a magunk erejéből akarunk célt érni, hogy kívánságainkat elérjük, és élvezhessük az életet, ahelyett, hogy kérnénk az Úrtól, és Ő adja azt, ami neki kedves, és nekünk is javunkra lesz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése