2018. december 6., csütörtök

2018-12-06

Ekkor odament az írástudók közül egy, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: „Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül?" Jézus így válaszolt: „A legfőbb ez: Halljad, Izráel, az Úr, a mi Istenünk, egy Úr, és szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat." (Mk 12:28-31)
Életünknek vannak kisebb-nagyobb kérdései. Vannak lényegtelen és vannak fajsúlyos, egészen lényeges kérdései. A Bibliát olvasva és üzeneteiben elmélyülve mondhatom, hogy mindegyikkel kereshetjük Urunkat. Tehetjük ezt teljes őszinteséggel, minden hátsó szándék nélkül. Jézust olykor azért keresték nagynak tűnő kérdésekkel, hogy kelepcébe csalják. Azaz hátsó szándék vezérelte a kérdezőt és nem is annyira a válasz érdekelte, mintsem az adható válasz negatív következménye Jézusra nézve.
Ha a Bibliának csak ezt a fejezetét nézzük, melyből mai igénk is elhangzott, akkor azzal szembesülünk, hogy Jézust megkérdezték arról, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. Mily örömmel hallották volna a farizeusok a fennálló rend ellen felszólaló Jézust, ha azt mondja: ne fizessetek adót! Azonnal elrohannak és jelentést tesznek az illetékeseknek, hogy bizony Jézus lázít, ellene van a jelenlegi rendszernek és nem is titkolja.
De talán ugyanígy a mindenkori tanítványok örömmel hivatkozhattak volna szavaira: Jézus követője vagyok, ő pedig azt mondta, hogy ne fizessünk adót. Ám nem ezt mondta. Egyáltalán nem. Hanem azt, hogy „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené."(Mk 12:17) Az adófizetés elkerülése, a stiklizés sohasem jézusi út. Ugyanígy megkapták Jézus válaszát a feltámadást egyébként tagadó szadduceusok, amikor a feltámadás kapcsán egy meglehetősen lényegtelen dologra kérdeznek rá.
Te milyen szándékkal szoktad keresni az Urat? Rendszeresen és őszintén keresed Őt? (Katona Béla)

A nap gondolata:

Istennek semmi sem lehetetlen, és a rövid, de hittel kimondott imakérés többet ér ezer hit nélküli szónál.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése