2019. július 11., csütörtök

2019-07-11

A Szentlélek munkája Anániás által

Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: Testvérem, Saul! Az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. (ApCsel 9,17)
Minden szóra érdemes odafigyelni. Az ellenségének azt mondja: Testvérem és, hogy mindkettőjüknek ugyanaz az Ura. Most már összetartoznak, egy család tagjai.
Saul szeméről mintha pikkelyek estek volna le, újra látott és megtelt Szentlélekkel, és az élő Krisztussal való szövetségnek a pecsétjeként megkeresztelkedik. Nem sokkal később pedig elmegy, és a zsinagógában tesz bizonyságot arról a Krisztusról, akit nemrég még üldözött.
Mindezt ki művelte? Anániás nyitotta meg Saul szemét és töltötte meg Szentlélekkel? Nem! Ember arra képtelen. Jézus az, aki itt munkálkodik, aki megnyitja Saul szemét, megtölti Szentlélekkel. Jézus az, aki ad Anániás szívébe ilyen érthetetlen szeretetet az ellenség iránt, hogy azt testvérének tekintse. Itt végig az egész történetben maga a dicsőséges Úr Jézus cselekszik, csak kellenek neki ilyen engedelmes eszközök, mint Anániás, akiket használni tud. Nem tiltakoznak, nem okoskodnak, elmondják aggályaikat, de elfogadják Jézus parancsát, s akiken keresztül Isten ereje árad és Isten hatalma cselekszik. Ilyen engedelmes eszköz vagy te is? (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Az Úr Jézus kegyelmében növekedni úgy lehet, ha őt egyre jobban megismerjük. Kerüljünk egyre közelebb hozzá, mélyüljön a kapcsolatunk vele az ige egyre mélyebb megismerése és az imádság által, és növekedni fogunk a kegyelemben! Természetesen nem az ő kegyelme lesz nagyobb, hanem mi fogjuk egyre nagyobbnak látni azáltal, hogy egyre jobban megértjük azt, amit Jézus értünk tett.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése