2017. február 4., szombat

2017-02-04

A Mester kezében

Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh, Felséges! Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. Tízhúrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel. (Zsolt 92,2-4)
Egy falu kis templomában kopott, rozzant orgona volt. A vasárnap délutáni istentiszteleten az öreg kántor orgonált, de bizony már elég gyenge volt a hangja. A hallgatóság közül egy idegen ember hallva a kántor játékát, felment a karzatra s kérte, engedje meg, hogy ő is játszhasson az orgonán. A kántor bizalmatlanul engedte át, de amikor hallotta a csodálatos hangokat, az ámulattól nem tudott hová lenni. Az ismeretlen művész Johann Sebastian Bach volt, az ócska orgonából a legszebb hangokat varázsolta elő.
A mi lelkünk hárfáján sem tud mindenki játszani, de Jézus képes életet adni belé és használhatóvá tenni. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Az Istent szerető lélek Istenen kívül mindent kevesell. (Kempis Tamás)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése