2020. február 27., csütörtök

2020-02-27

Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. (1Jn 4:7-8)
Az első évszázadokban a nem keresztyének észrevettek valami különöset. Összesúgtak a keresztyének háta mögött és azt mondták: Nézzétek, hogy szeretik egymást! Ez volt az ismertetőjele Krisztus tanítványainak. És ennek számos jelét tapasztalták: összetartóak voltak, felkarolták az elesettet, anyagi javaikat is megosztották egymással, rendszeresen keresték az Urat a gyülekezet közösségében, kitartóak voltak a hitben a nehézségek, az üldöztetés ellenére is.
Fel kell tegyem a kérdést: ma felismerhető-e Isten népe az alapján, hogy mennyire szeretjük egymást? Erről vagyunk-e híresek? Emiatt súgnak-e össze a hátunk mögött? Akár hisszük, akár nem, figyelik az életünket, gondolnak és mondanak is rólunk a hátunk mögött dolgokat az emberek. Bár tévednék, de az a gyanúm, hogy nem a szeretetünkről beszélnek. Ha beszélnek rólunk, akkor ritkán lehet téma, hogy mennyire szeretjük egymást. S ez azért baj, mert abból, hogy szeret minket az Úr, mi pedig hozzá tartozunk, hiszünk benne, szeretjük Őt, kellene, hogy következzen, egyenes következménye kellene legyen, hogy szeretjük egymást. S ennek jól látható jelei kellene legyenek… (Katona Béla)

A nap gondolata:

Nem akarunk embereknek tetszeni, de szeretjük az embereket, ez fontos! Az emberek szeretete nélkül alázatos, szelíd, segítő, részvéttel teli figyelem nélkül pökhendi alakok vagyunk és nem Jézus Krisztus szolgái.

2020. február 26., szerda

2020-02-26

 Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. (1Jn 4:7-8)
Nagy kérdés, hogy különbözik-e a hívő ember szeretete a még nem hívő ember szeretetétől? A válasz elég egyértelmű. Szinte ahogy fel lett téve a kérdés, jól érezhető, hogy a válaszunk nem is lehet más, csak az, hogy igen, különböznie kell. S talán pont ez a kifejezés a megfelelő: különböznie kell. Nem biztos, hogy különbözik, de kell, kellene, hogy különbözzön. Ha ugyanis nem különbözik, akkor az – röviden szólva – a hívő élet tragédiája.
Sok hasonlóság van a hívő és a még nem hívő életében. Egyik is ember, meg a másik is. Az egyik is gyarló, a másik is. Egyik is meghal, a másik is. S még lehetne folytatni a sort. Nem teszem, mert inkább arról hadd szóljak, hogy mi az, amiben viszont egyértelműen különbözik a hívő és az Urat nem ismerő ember? Itt is hosszabb lehetne a felsorolás, de én csak néhány fontosat említek. Különbség van a két csoport között a hitben, a reménységben, a gondolkodásban, az életvitelben, a hová tartok kérdésében, és mindenképpen különbség kell legyen a szeretetben is.
A szeretetünkben tényleg különbözünk? Te hogy látod önmagadat ebben a kérdésben? (Katona Béla)

A nap gondolata:

Senkinek a bűne nem ment fel engem attól, hogy vele szemben ne gyakoroljam a szeretetet.

2020. február 25., kedd

2020-02-25

Megújulás lélekben

„... és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek." (3 János 2)
Az ember – még a hívő ember is – hajlandó arra, hogy a testi egészségét helyezze előtérbe. Nem véletlenek azok a szólás-mondások, amelyek erre utalnak: ép testben ép lélek, vagy mindegy, csak egészség legyen. Sok családi és társas összejövetelnek az a célja, hogy a testet táplálja, az eszem-iszom van a középpontban. De sokszor elhangzik az a szó is, hogy: egészségünkre! Valóban ez lenne a legfontosabb az életünkben?  A Biblia viszont nem erre tanít bennünket. Pál azt írja az Efézus 4,22-23-ban: „... vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben..." A lelki életünk megváltozása legyen az első helyen, ennek következménye lesz az egészséges életmód. János apostol is ezt hangsúlyozza: ha jó dolga van a léleknek, akkor azt az egészséges életmód követi. Nem tehetünk mást, mint a léleknek adunk prioritást, akkor a testi bajokat is könnyebben elviseljük, és hamarabb gyógyulunk meg a testi betegségekből. Lelkünket kell erősíteni, ezért tanulmányozzuk naponként a Szentírást, ezért hallgatunk igeszolgálatokat, ezért tápláljuk lelkünket a közösség erejével, ezért imádkozunk. A hívő ember, aki Krisztusban megerősödött, nem élhet öncélúan, önmagában, hanem vágyik a gyülekezetbe, ahol másokat is táplál azokkal a lelki javakkal, amelyekben részesült az egyéni csendességében az Istennel való kapcsolatában. János apostol is kívánta a személyes találkozást a szeretteivel, amikor beszélgetés formájában tehet bizonyságot a hitéről, és intheti őket a gyülekezeti élet problémáival kapcsolatban az elhajlásoktól. (Horváth Csaba)

A nap gondolata:

Engedd meg, hogy Isten szava által átformálja gondolkodásodat, egész életedet, hogy gyümölcsöző lehessen az ő dicsőségére.

2020. február 24., hétfő

2020-02-24

Személyes találkozás

„Remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen." (2 János 12)
Az emberi kapcsolatok gyakorlásának több változata van. Lehet írásban hagyományos módon, a modern technika lehetőségeivel élni: telefonon, e-mailben, skypon.  A legfontosabb azonban a személyes beszélgetés. Manapság erre van a legkevesebb igény és lehetőség, jóllehet, mindegyiknek megvan a maga létjogosultsága. Meg is tudjuk indokolni mikor, melyiket használjuk. A személyes beszélgetés azért jó, mert a szavakon túl a non verbális kommunikáció is érvényesül. Esetleg amit nem tudunk szavakba önteni, azt testbeszéddel is nyomatékosíthatjuk. Így lesz teljes a mondanivalónk közlése. Jézus is a személyes találkozót részesítette előnyben, azért járta gyalog a Szentföldet, hogy minél több embernek közvetlenül adja át az isteni üzeneteket. Törekedjünk mi is felebarátaink látogatására, hogy örömünk kiteljesedjék, amikor együtt vagyunk az Úr színe előtt. Ne mulasszuk el ezeket az alkalmakat, hanem használjuk ki, amikor lehetőségünk van rá. Így épülhetünk egymás hite által, tölthetjük be Krisztus parancsát. A személyes beszélgetés azért is jó, mert közvetlenül azonnal jön a visszajelzés, ami nagyon fontos a kommunikációban. Ezáltal időt takaríthatunk meg, az esetleges lélek- és életmentés rögtön megvalósulhat. (Horváth Csaba)

A nap gondolata:

Ha Istennek adod az idődet, Ő megsokszorozza azt. Ha a pénzedet vagy az energiádat adod neki, Ő azt is meg fogja sokszorozni. Olyan ez, mint amikor magot vet el az ember. A gazdák tudják, hogy a magot föláldozzák azzal, hogy a földbe elvetik; ki kell engedniük a kezükből, hogy aztán abból valami jó jöjjön létre. Mi a legfontosabb dolog a vetéssel kapcsolatban? A hit.