2018. február 10., szombat

2018-02-10

Hasznos élet

Mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek, nem dolgoznak, hanem haszontalan dolgokat művelnek." (2Thessz 3,11)
Pál egy nagyon fontos gyakorlati problémára hívja fel a figyelmünket. Nevezetesen arról van szó a fenti igeszakaszunkban, hogy a mindennapi életben tegyük hasznossá magunkat, ne tétlenül éljünk, lássuk el magunkat, gondoskodjunk a megélhetésünkről. Aki nem ezt teszi, az szembe megy Jézus Krisztus parancsolataival. Mindenki végezze csendben a munkáját. Sőt nemcsak magára nézve tartsa ezt kötelezőnek, hanem a dologtalanokat, az ingyenélőket intse, vonja felelősségre a tunya életet folytatókat, akik másokat kihasználnak. Persze, körültekintőnek kell lenni ezen a téren, a testvéri szeretetről nem szabad megfeledkezni. Azokra vonatkozik ez a kérdőre vonás, akiknek minden lehetőségük megvan a munkára, de nem akarnak dolgozni. Az üzenet igen időszerű napjainkban, amikor látjuk, hogy mily sokan vannak, akik a könnyebbik oldalát fogják meg az életnek: segélyre, adományra támaszkodnak, a kiskapukat keresik, szembe mennek a törvénnyel, adócsalásokat folytatnak... és a következmény, hogy haszontalan dolgokat művelnek. Ezektől a hívő embereknek tartózkodniuk kell, meg kell inteni őket, de ebben is a féltő testvéri szeretet nyilvánuljon meg. Ehhez kell igazán a krisztusi bölcsesség. (Horváth Csaba)

A nap gondolata:

Az ábrándozás sohasem pótolja a cselekvést.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése