2018. szeptember 11., kedd

2018-09-11

Isten fegyvere: a Lélek kardja

Fölvegyétek a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde. (Ef 6,17b)
A Lélek kardja az egyetlen fegyver, mellyel szembeszállhatunk az ördöggel. A keresztyéneknek nemcsak védekezniük kell, hanem támadniuk is. Le kell sújtani, ütéseket kell adni, de nem testi fegyverrel, hanem a Lélek kardjával. Ez a támadó fegyver az Isten Igéje. Az Ige egyszerre védő és támadó fegyver. Használható a bűn elleni védekezésben s a bűn elleni támadásban. Ez a fegyver felülről jövő ajándék. Felülről kell kérni, hogy megkaphassuk. Jézus is így kapta meg minden szavát az Atyától. Használta is a pusztában, amikor a Sátántól megkísértetett, és végül ezzel a fegyverrel győzött.
A Zsidókhoz írt levél is erről a fegyverről beszél: „Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél." (4,12) Az Igében benne van a beszélő Isten hatalmas ereje. Ezért, amikor harcolunk az Isten beszédével, Istennel együtt vívjuk azt. A Lélek kardja erős fegyver. Ez arról tanúskodik, hogy a Szentlélek által megelevenített Igében erő van. Az ördög ezzel tisztában van. Ezért viaskodik az Ige hirdetése ellen. Ott van a templomokban. Ahol Igét hirdetnek, mindenütt jelen van. Pál nemegyszer panaszkodott, hogy a kísértő igyekszik tönkretenni az igehirdető munkáját. A lelkipásztoroknak is volt és van ilyen panasza. Mégis a harcot nem csak rajtunk kívül, de az Igével szívünkben is folytatnunk kell. Erre utal a zsoltáros: „Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened." (Zsolt 119,11) (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Bármi is kísért emlékeidben, ki kell mondanod, hogy megszabadultál kötelékeitől. Állj rá Isten Igéjére, hadd lépjen működésbe szabadító ereje!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése