2018. december 4., kedd

2018-12-04

Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: „Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. (Jn 17:1-4)
Az Atya dicsőségét munkáló Jézus ezt mondja önmagáról: „hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon." A feltámadott Jézus szavai csenghetnek fülünkben és szívünkben: nekem adatott minden hatalom, mennyen és földön. S ami ezzel együtt lényeges, hogy mire is akarja használni Jézus ezt a korlátlan hatalmát? Arra, hogy örök életet adjon az övéinek.
Ha az Isten dicsősége kapcsán vannak bennünk kérdések, bizonyára az örök élet kapcsán is. Mi az örök élet? Erre Jézus így felel alapigénkben: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust." Mi az örök élet? Mikor kezdődik? Hogy lehet részünk benne? – merülhetnek fel a kérdések szívünkben. Jogosan. Az örök élet valami nagyon távoli dolognak tűnik. Könnyen gondolhatja a templomba járó ember, hogy majd lesz része benne. Majd valamikor. Jó sokára. De ez csak részben igaz. Ez a gondolat csak részigazságot fogalmaz meg. Ugyanis már itt, a földön elkezdődik. Sőt, ha itt nem kezdődik el, odaát sem fog. Van kezdete, mint mindennek. A világnak is, az életednek, az örök életednek is. Ha hiszel Jézusban, örök életed van. Ha Jézuson keresztül ismered az Istent, örök életed van. Aki nem ismeri Jézust, nem ismeri Istent sem és nem lehet annak örök élete sem. Neked örök életed van már? (Katona Béla)

A nap gondolata:

Nincs másban üdvösség, csakis a Jézus Krisztusban, aki ingyen kegyelemből ajándékoz nekünk mindent. Minden ajándék. Ehhez mi semmit nem tehetünk hozzá. Cselekvésünk csak következmény lehet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése