2019. május 16., csütörtök

2019-05-16

Krisztus megszabadít

Az Isten, aki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket! ( Ézs 35,4)
Egy nap egy szegény fiú, aki házalásból próbálta összegyűjteni a pénzt saját tanulására, iskolába menet nagyon éhes volt. Kotorászott a zsebében, de csak egy tíz centest talált. Elhatározta, hogy bekopog a következő házba, és kér valamit enni. Ám amikor egy kedves fiatalasszony kinyitotta az ajtót, inába szállt a bátorsága, és étel helyett csak egy pohár vizet kért. Az asszony ránézett, látta rajta, hogy éhes, ezért egy nagy pohár tejjel tért vissza. A fiú lassan kiitta a tejet, majd megkérdezte: „Mivel tartozom?" „Semmivel", mondta az asszony. „Anyám azt tanította, hogy sose fogadj el pénzt, ha kedvességből adsz valamit." „Nagyon köszönöm", válaszolta a fiú.
Howard Kelly (neves orvos, aki 1895-ben megalapította a John Hopkins Egyetem Nőgyógyászati Onkológia osztályát) tovább ment, s nemcsak fizikailag érezte jobban magát, de erősödött Istenbe és az emberekbe vetett hite is.
Évekkel később a fiatalasszony súlyosan megbetegedett. A helyi orvosok tanácstalanok voltak. Végül beutalták a közeli nagyvárosba, a John Hopkins Egyetem Klinikájára, s tudós orvosokat hívtak tanácskozásra a ritka betegségről.
Dr. Howard Kelly is köztük volt. Mikor meghallotta a város nevét, ahonnan az asszonyt hozták, felkereste a kórteremben. Azonnal felismerte. Az asszony a fehér orvosi köpenyben, ha tudta volna sem ismerte volna fel a fiút, aki vizet kért tőle. Dr. Kelly azzal az eltökéltséggel érkezett a tanácskozásra, hogy mindent megtesz az asszony megmentéséért. Attól a naptól kezdve figyelme nagy részét erre szánta.
Hosszas küzdelem után győzelem következett. Mielőtt az asszony gyógyulva hazatért volna, Dr. Kelly elkérte a gazdasági osztályról a kezelési költségeket tartalmazó számlát aláírásra. Megnézte, írt valamit az oldalára, s odaadta egy asszisztensnek, hogy vigyék be, adják át a betegnek. Az asszony félve vette át a számlát, tudta, hogy egész további életében a rajta lévő összeget fogja törleszteni. Megrémült a számok láttán, de aztán észrevett valami írást a számla oldalán. Ezt olvasta: „Egy pohár tejjel kiegyenlítve". Aláírás: Dr. Howard Kelly.

A Sátán még most is kísértget
A minap elém tett egy jegyzéket,
Melyre vétkeim hosszú sorba,
Egyenként is fel voltak írva.
Elém tette s rám vigyorgott.
Jaj, Istenem! Minden ott volt,
Minden bűnöm, vétkem felírva,
Mi lesz velem? Kérdeztem sírva.
Hát mi lenne? Mondta nevetve,
Nem juthatsz el az örök életre,
Az üdvösségből ki vagy zárva,
S én zokogtam elítélt, árva.
Ekkor Valaki hozzám lépett,
 S keresztülhúzta a jegyzéket,
De a keze át volt szegezve,
S a vérével írta rá FIZETVE.
Aki reményt ad az Jézus Krisztus! (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Bűneim megvallásával utat nyitok Krisztus bocsánata felé.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése