2019. május 25., szombat

2019-05-25

Hűség

Egyszer, amikor Mordokaj a királyi udvarban volt, Bigtán és Teres, a király küszöbét őrző két háremőr megharagudott Ahasvérós királyra, és merényletet tervezett ellene. Mordokaj azonban megtudta a dolgot, megmondta Eszter királynénak, Eszter pedig elmondta Mordokaj nevében a királynak. Kivizsgálták a dolgot, és igaznak találták, ezért mind a kettőt felakasztották. Föl is jegyezték ezt a történetek könyvébe a király jelenlétében. (Eszt 2,21-23)
Az összeesküvés felderítésével Mordokaj a király életét mentette meg.  Mordokaj a pogány király Ahasvérós iránt is hűséges volt. Mivel a király előzőleg kitüntette bizalmával, ezért Mordokaj is hűséges volt a királlyal szemben. Hogy ez a hűség mire fog vezetni ekkor még nem sejthette. De az Eszter könyvében leírtak bizonyítják, hogy ennek az eseménynek Mordokajra, Eszterre, és az egész zsidóságra sorsdöntő következménye lett. 
Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek benneteket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is! (Jer 29,7) 
A hűséget midig megáldja az Úr!
Gondoljuk végig életünket: hűségesek vagyunk-e Istenhez? Kérjük Isten Szentlelkét, hogy tegyen még hűségesebbekké bennünket a becsületesség, a megbízhatóság, a ragaszkodás, a kitartás dolgában! (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Akár kezdő, akár sokat próbált, viharedzett hívő vagy, hitpróbák mindig érni fognak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése