2019. augusztus 11., vasárnap

2019-08-11

Kinek van szüksége újjászületésre?

Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek. (Jn 3,7)
Mit felelnél arra kérdésre, hogy mire van szükséged? Van, aki azt felelné: Nekem egy jó lakás kellene. Nekem állás kellene, hogy megélhessek, felelné más valaki. A harmadik azt mondaná: nekem egy jó autó kellene. Nekem egészségre lenne szükségem, mert beteg vagyok, mondaná a negyedik. Ezek a feleletek arról beszélnének, hogy mennyire testi emberek vagyunk, a test szükségleteink a legfontosabbak.
Hány ember van a keresztyének között, aki őszintén elismeri, hogy neki újjászületésre van szüksége? Az újjászületés a legnagyobb csoda ezen a világon. Az ember életének teljes megújulása. Nem fizikailag lesz mássá, hanem benső minősége szerint. A teremtés csodájához hasonlítható. Úgy jön létre, hogy Isten belenyúl az ember életébe és elvégzi a második teremtést. Újjáteremti és ezzel új viszonyba hozza magával s ezzel igazán a magáévá teszi.
Az újjászületés tehát nem az életérzés felfrissítése, nem arról van szó, hogy valaki gondolkodásában, érzésvilágában, akaratvilágában egy kicsit megjavul, megváltozik, bizonyos korrekciókat hajt végre az életében. Amikor Jézus újjászületésről beszél, akkor egy totális megújulásról, új életről, új létről beszél. Bekövetkezik az, amiről Pál apostol ír a korinthusi levelében: Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre (2Kor 5,17).
Jézus Krisztus nem az egészségesekhez jött, hanem a betegekhez, nem az igazakat, hanem a bűnösöket jött hívogatni megtérésre. A legnagyobb veszedelem, ami ezen a világon eláradt a bűn. Nincs olyan ragályos betegség, ami olyan pusztítást végezhetne az emberek között, mint amilyet a bűn végez. Az ember pedig bűn alá van rekesztve és bűnnel van fertőzve. Ezért valójában az újjászületésre minden embernek szüksége van, akár elismeri, akár nem, akár tudja, akár nem.
Azért van, hogy olyan sok ember nem tér meg és nem születik újjá, mert megelégszik azzal az élettel, amit él, amiben van, amit megszokott, amit atyáitól örökölt. Te törekedj mindenkor az újjászült életre! (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Az irgalmas Isten Fia ma is megkeresi a nélküle élőket, hogy helyreállítsa, és önmagához kapcsolja őket. Így kezdődik el egy új élet. A megtalált ember már itt is örül, de akkor lesz teljes az öröme, ha Krisztussal örökre együtt lehet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése