2015. november 25., szerda

2015-11-25

Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?

„Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment.  Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!"  Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki: „Kicsinyhitű, miért kételkedtél?" (Mt 14,29-31)
Elindulni Jézus felé, kilépni a biztosnak tűnőből a bizonytalanba. Nem könnyű megtenni. Biztosan végighaladni az úton, amelyen elindultunk, legyőzni az elbizonytalanodást, a kétségeket.
Jézus ezekben a nehéz helyzetekben is megerősíti hitünket. Jézus megmenti tanítványait a viharos tengeren, a vízen járva. Ésszel föl nem fogható, a természet törvényeivel meg nem magyarázható az, hogy Jézus a vízen jár, és hogy egyetlen szavára lecsendesedik a vihar.  De a hit dolgait más mércével kell mérni, mint az emberi tudásét. A tudományok néha cserbenhagynak és ekkor a hit veszi át a szerepet.
Az apostolok megrémülnek a csónakban: azt hiszik kísértet közeleg, nem ismerik fel Jézust. De Ő megszólítja apostolait: „Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek". Péter fogékony a hitre: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!" S elindul. Míg Jézusra néz, addig hisz, addig a vízen jár, de amikor a viharra tekint, meginog a hite, mert emberi tudással lehetetlen, hogy ő a vízen járjon. S ekkor kezd merülni. Krisztushoz kiált, s ő megfogja kezét: „Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?" Életünkben akárhányszor is levesszük tekintetünket Jézusról, akárhányszor is kételkedünk: elmerülünk. Jézus mindig kész megfogni kezünket, de csak akkor, ha hajlandók vagyunk feléje nyújtani. Mert Jézus hazavár. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

A hit bizalom és engedelmesség.

2015. november 24., kedd

2015-11-24

Igazán megbocsátunk?

„Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyámfia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?" Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is." (Mt 18,21-22)
Megbocsátani többféleképpen lehet. Nagyvonalúan, fölényesen: "Ugyan kérlek, szót sem érdemel!" Vértanú-képpel, szenvelegve: "Lám, ekkora kárt, fájdalmat okoztál. Nem, nem haragszom, de a sebeim véreznek." Gőgösen: "Nem veszlek annyiba, hogy képes volnék haragudni rád. Mindig tudtam, hogy mi lakik benned, most végre te is rájöhetsz arra, hogy ki vagyok én." Fenntartással: "Megbocsátok, de kérj bocsánatot!" Esetleg hajszoltan, kényszeredetten: "Megbocsátok, mert ez a kötelességem. De felejteni, azt nem tudok." És mohón: "Megbocsátok, de számítok arra, hogy mindent sokszorosan jóváteszel."
Nem így kell megbocsátani. A bűnöst - vagy vélt bűnöst - nemhogy kiemelné a nyomorúságából, hanem még mélyebbre taszítja. Aki a "megbocsátásnak" csak efféle változataival találkozott, annak könnyen elmehet a kedve attól is, hogy megbocsásson, attól is, hogy bocsánatot kérjen. Az ilyen ember szokta mondogatni: "Jobb egy tisztességes ellenség tucatnyi hazug jó barátnál".
A megbocsátásnak a krisztusi módja elsősorban lelkület kérdése. Megbocsátani. Mindig megbocsátani. A megbocsátás nem egyenlő az elfelejtéssel, mely gyakran azt jelenti, hogy nem akarunk szembenézni a valósággal. Nem gyengeség, mely az erősebbtől való félelemből nem vesz tudomást egy igazságtalanságról. A megbocsátás nem abban áll, hogy jelentéktelen apróságnak tartjuk a súlyos hibát, vagy, hogy jónak ismerjük el azt, ami rossz. A megbocsátás nem közömbösség, hanem tudatos, szabad, akarati cselekvés: bár testvérünk rosszat tett velünk, elfogadjuk őt olyannak, amilyen, ahogy - hibáink ellenére - Isten is elfogad minket, bűnösöket. A megbocsátás abban áll, hogy a sértésre nem sértéssel válaszolunk, hanem aszerint cselekszünk, amit Pál mond: „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval." (Róm 12,21). (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Hányszor kell megbocsátani? Ezt csak addig kérdi az ember, amíg nem szívesen bocsát meg az ellene vétkezőnek. (Victor János)

2015. november 23., hétfő

2015-11-23

Meghívás

„Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak." (Jel 19,9)
Mindnyájan kaptunk már meghívót esküvőre és sokan vettünk már részt esküvő szervezésében magunk, vagy gyermekeink részére.
Nézzük az eseményt először a meghívott szemszögéből. Rokonunk, barátunk, ismerősünk megházasodik. Megérkezik hozzánk az ifjú pár, mosolyogva átadják a meghívót és reményüket fejezik ki, hogy részt tudunk venni a közös ünneplésben. Mi mosolyogva biztosítjuk őket, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy örömükben osztozzunk. Azután telnek, múlnak a napok. Egyesek valóban fontosnak tartják az ünnepet és készülnek rá – ünnepi ruha, ajándékvásárlás -, mások kifogásokat keresnek és gyártanak, miért nem tudnak elmenni: „Nincs egy normális ruhám." „Fárasztó hetem volt, pihenni szeretnék." Jézus is meghívott bennünket a menyegzős házba – Isten országába – de mi is gyakran gyártjuk a kifogásokat: „Nem jókor van az istentisztelet." „Ez a 21. század, ma már más időket élünk." „Menyegzős ruha, bűnbánat? Más sokkal rosszabb nálam, mégis templomba jár!" A kifogások sora kifogyhatatlan.
Most nézzük a házigazda szemszögéből az eseményeket. Menyegzőre készülnek. Hogy örömüket megosszák másokkal is, meghívják rokonaikat, ismerőseiket az ünnepségre, és gazdag vendéglátásban részesítik őket. Tudnunk kell, hogy az esküvőt és a lakodalmat mindenképpen megtartják: akár elmennek rá a vendégek, akár nem. Általában értesítést kérnek, ha valaki nem tud részt venni a lakodalomban. Ezt figyelembe veszik a vacsora rendelésénél, vagy másokat hívnak meg helyettük. Isten is így tesz. Az Ő országa is nyitva a meghívottak előtt és számít a megjelenésükre. A zsidó nép nem akart részt venni a lakomán, ezért Isten meghívott minden más népet és nemzetet. Személyre szóló meghívója van minden embernek pusztán azzal, hogy megszületett. A keresztségben a szülők, keresztszülők elfogadják a gyermekek helyett a meghívást és ígéretet tesznek, hogy segítik őket abban, hogy ezt betartsák. Valóban segítjük és odakísérjük őket az Úr asztalához?
Vegyük komolyan a meghívást! Nem egy partira kaptunk meghívót, hanem az örök életre kaptuk a meghívást. Jól gondoljuk meg, hogy mit veszíthetünk azzal, ha visszautasítjuk a lehetőséget. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Örülök, hogy ezek a lapok olyannak mutatnak meg, amilyen vagyok — lármás, teli saját tökéletlenségeim és szenvedélyeim zenebonájával, a bűneim okozta mély, nyílt sebekkel. De akármilyen csupa-rom is a házam, Te [Istenem] ott élsz benne. (Thomas Merton)

2015. november 22., vasárnap

2015-11-22

Meglátod-e a szenvedőt?

„… gyertek Atyám áldottai… „Éhes voltam és adtatok ennem. Szomjas voltam és adtatok innom. Idegen voltam és befogadtatok. Nem volt ruhám és felruháztatok. Beteg voltam és meglátogattatok. Börtönben voltam és felkerestetek." (Mt 25, 35-36)
Azt gondolhatnánk, hogy ezek a feltételek már idejétmúltak, pedig nagyon is aktuálisak. Felgyorsult világunkban elrohanunk egymás mellett, nem vesszük észre a rászorulókat. Igenis vannak testi, lelki szegények, szükséget szenvedők körülöttünk. Tudunk irgalmas kézzel minden előítélet nélkül adni? Megtaláljuk a módját az adakozásnak? Észrevesszük a szülők, gyerekek, szomszédok, ismerősök problémáit és szeretettel felajánljuk az anyagi vagy lelki segítségünket?
Persze nem mindig könnyű rájönni arra, hogy kik a valóban rászorulók. Sokan csak hangosan sajnáltatják magukat és követelőznek, mert valamivel kevesebbel kell beérniük, mint korábban vagy kevesebb figyelmet kapnak, mint régebben. Mások titkolják szegénységüket, mert szégyellik. Nem panaszkodnak, ha betegek, vagy problémáik vannak, mert nem akarnak „gondot okozni" szeretteiknek. Kik az idegenek, akiket be kell fogadnunk? Idegen nem csak egy külföldi lehet, hanem egy új családtag, iskolába érkező új osztálytárs, új kolléga, a buszon mellettünk álló utas, az utcán szembejövő járókelő, a reggeli csúcsforgalomban körülöttünk autózók. Befogadjuk, elfogadjuk őket? Szakítunk időt arra, hogy rokont, ismerőst kórházban vagy otthon meglátogassunk, meghallgassunk vagy érdeklődjünk hogyléte felől? Felajánljuk segítségünket?
Sok feladat vár ránk, sok probléma van körülöttünk és sokszor minden fontosabb, mint a rászoruló embertársunk. Járjunk nyitott szemmel, nyitott szívvel a világban. Segítsük szóval, tettel a bajba jutottakat! Lássuk meg rászoruló embertársunkban Jézust. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

 "A szeretet nem áll meg, hogy számolgasson, megéri-e. A szeretet nem áll meg annál a pontnál, amelyiknél még mértéktartóan adhat. Az isteni, mindent átható szeretet mindent odaad, amivel csak rendelkezik, és soha nem számolja az árat. A számolgatás nem lehet része semmiféle szeretetnek sem." (Barclay)

2015. november 21., szombat

2015-11-21

Szabadságunk Istenben

„Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával." (Gal 5,1)
Életünk legelső szakaszában még minden befolyás nélkül szemléljük a világot. Rácsodálkozunk a körülöttünk lévő tárgyakra, tájakra, emberekre. Megismerjük először édesanyánkat, majd a többi embert. Ez az első ismerkedés még nem egy betanult, előítéletekkel terhes ismerkedés.
Édesanyánkat nem a frizurája, öltözködése, alakja miatt szeretjük, hanem mert ösztönösen érezzük, hogy ő számunkra egy nagyon fontos lény. Szeretjük a kezét, a hangját, a mosolyát, az illatát, az ölelését annak ellenére, hogy senki sem mondta, hogy szeretnünk kell őt.
Később, ahogy telnek-múlnak az évek, sokféle tanítással találkozunk. Figyelmeztetnek bennünket, mit szabad szeretni, nézni, hallani, csinálni, mit nem. Ezek szubjektív figyelmeztetések, attól függnek, ki és milyen szándékkal mondja őket. Hogy lehet így eligazodni a világban?
Először is ki kell alakítani magunkban egy biztos pontot, ahonnan kiindulunk, és ahova mindig visszatérhetünk, ha eltévednénk. Ez a pont számunkra Jézus Krisztus az Ő legfőbb parancsával, a szeretet parancsával. Ha ezt elfogadjuk, és ez válik a mi „kősziklánkká", már nagy baj nem érhet bennünket. Így a szeretet fényében újra szabadon szemlélhetjük a világot, rácsodálkozhatunk a körülöttünk lévő emberekre, történésekre. Már nem kell feltétlenül kimondani érzéseinket, megerősítésre várva, hogy helyesen gondolkodunk-e, hiszen jó úton járunk. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Az én szabadságom a Te szelíd uralmadban van.

2015. november 20., péntek

2015-11-20

Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. (ApCsel 3:1)
Miért járunk templomba? Miért jó odajárni? El tudnánk ezt mondani valakinek, aki még soha nem járt gyülekezetünk közösségében? Megyünk az Istennel való közösségünk megéléséért, lelki feltöltekezésért, ha akarjuk tudni, mi Isten velünk való szándéka, azaz van bennünk engedelmesség, de a testvéri közösség megéléséért, gyakorlásáért is járunk. Szerinted helytállóak az előbbi gondolatok? Te mit tudsz még ehhez hozzátenni?
Ne tartson vissza a templomba járástól se az ördög, se a bűn, se egyetlen embertársad! Az ördög azt próbálja sugallni, hogy baj, ha hiszel Istenben, de ha már hiszel, ne vidd túlzásba! A templomban másokra akarja irányítani a figyelmedet! Ezen kívül el akarja érni, hogy ne beszélj a hitedről senkinek. Továbbá: legyél elégedetlen a gyülekezeteddel! Keress másik közösséget vagy lázíts fel embereket benne, mert nem jól vannak a dolgok benne – szerinted…
A bűn mindig éket ver Isten és ember, ember és ember közé. Légy érzékeny a bűnre! Vidd az Úr elé rendszeresen! Ne vedd könnyelműen! Ó, az enyém másokéhoz képest, micsoda? Balga gondolat ez hidd el! „Erre nincs bocsánat!" Ez is téves gondolat, ha bármely bűnödre így gondolsz. Hiszen Istennél minden bűnre van bocsánat. Isten hatalmát, bűnbocsátó kegyelmét vonja kétségbe, aki szerint ez nem így van…
Emberek: Senki ne tartson távol az Úrtól! Sem önmagad, sem senki más! Két nagy hiba lehet e dologban: Ha nem látod bűnösségedet, és ha másokét nagyon is látod! Hogy milyen a gyülekezeted lelkésze, és hogy kicsoda egyáltalán, az ne tartson távol az Úrtól… Papod hiteles keresztyén kellene, hogy legyen. De ő is ember. Mindenkinek nem fog tetszeni sem az, aki ő, sem az, amit és ahogy mond és tesz. Felelőssége hatalmas, de nem ezen múlik minden… Mit keres ott X.Y.? Ez tipikus hiba. Gyenge kifogás. Nagyon gyenge. Ez személyválogatás. Az meg szeretetlenségből fakad…
A templomba bűnösök járnak. Kegyelemre szoruló bűnösök. Isten mércéje szerinti bűnösök. Te is az vagy, indulj hát és tartozz az Úr népéhez!

A nap gondolata:

A keresztény ember nem a maga törvénye szerint él. Nem az önvád mardossa, s nem az önigazolás élteti — Isten vádolja, s csak Istentől kaphat felmentést. Egészen az Igéből él, melyet Isten mond ki fölötte; hittel aláveti magát Isten ítéletének, akár vétkessé, akár igazzá nyilvánítja őt. Nincs kezében sem élete, sem halála; csak az Igében lel rá mindkettőre. (Dietrich Bonhoeffer)

2015. november 19., csütörtök

2015-11-19

Péter és János felment a templomba, a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. (ApCsel 3:1)
Református alkalmaink (nem csak a reformátusoké) elnevezése a tartalomról szól. A templomban istentiszteletet tartunk. Vagyis Isten tisztelete történik a templomban imával, énekszóval, az Igére figyeléssel. S ha komolyan vesszük, hogy Istent tiszteljük az egész összejövetel alatt, akkor érdemes odafigyelnünk egészen aprónak, már-már jelentéktelennek tűnő dolgokra is. Például arra, hogy időben érkezzünk az istentiszteletre. Ha fontos számunkra egy bármilyen alkalmon megjelenni, akkor időben elindulunk és nem késünk el. Ha pedig Istennel találkozhatunk, abban is megmutathatjuk iránta való tiszteletünket, hogy nem késünk el és ezáltal nem zavarjuk meg a már zajló istentiszteletet…

A nap gondolata:

 Hit az, amikor a változó hangulatod ellenére ragaszkodsz azokhoz a dolgokhoz, melyet az értelmed egyszer már elfogadott. (C.S. Lewis)