2015. október 4., vasárnap

2015-10-04

Légy türelemmel!

„… legyetek türelmesek mindenkihez." 1Thessz 5,14
A mi zsúfolt életünk és állandó rohanásunk szinte minden nap ráterel bennünket arra a keskeny hídra, ahol – bármennyire igyekszünk is elkerülni egymást, - találkoznunk kell közelről embertársainkkal, és csak emberi jóindulattal tudjuk megoldani, hogy súrlódás nélkül kikerüljük egymást. Tömegek gomolyognak a járműveken, a várótermekben, boltokban, éttermekben, gyógyszertárakban, jegypénztáraknál, és nehéz türelemmel kivárni sorunkat; vagy elviselni mások megjegyzéseit, tolakodásait, kivételezéseit. Nyugodtan felírhatnánk közlekedési szabályként orvosi rendelők, boltok, éttermek falára elmélkedéshez, vagy munkahelyi eligazításul ezt a két szót: „légy türelemmel!" Lehet ugyan türelmetlenségeinket megmagyarázni; lehet érthetővé tenni akár rossz idegállapotunkkal, akár a körülmények sokszor kínzó gubancaival, amelyekből szinte nem látunk kiutat; lehet jogosnak, sőt szükségesnek is minősíteni egy-egy türelmetlen lépésünket, de egy bizonyos: a türelmetlenség mindig veszteséggel jár. Szép nyugodt krisztusi életet élni csak türelemmel lehet. Türelemmel életeket menthetünk meg!  (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Ne sokat törődj azzal, ki van veled, vagy ellened, hanem arra legyen gondod, hogy minden dolgodban veled legyen az Isten.

2015. október 3., szombat

2015-10-03

Ki a nagyobb? és Ki botránkoztat? (7)

Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat! Ha a kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le, és vesd el magadtól: jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre. /Máté 18:7-8/
A kijelentések helyes értelmezéséhez hozzátartozik az is, hogy az első keresztények idejében a „test" magát a közösséget jelentette. Ebben az értelemben itt arról is szó van, hogy a másokat megbotránkoztatókat és a bűnben élőket el kell távolítani a közösségből. Azaz figyelni kell nem csak a saját életünk tisztaságára, hanem a családunk, és a közösségünk, a gyülekezetünkére is, és küzdeni kell a megbotránkoztató dolgok ellen, amelyek nem építik Isten országát, hanem rombolják.
Kedves Testvérem! Ma igénk által Urunk üzen, figyelj, hogy kinek a szemében akarsz nagy lenni, és hogyan akarsz azzá válni?! És mutatja a példát, hogyan lehetünk mi igazán nagyok: úgy ha olyanok leszünk, mint a kisgyermek, rájövünk arra, hogy esendőek vagyunk, de tudjuk kinél a segítség, de ehhez kell az, hogy a botránkoztató bűneinket levessük magunkról, és Isten nevére dicsőséget hozzunk, és ne káromlást.
Tudjunk naggyá lenni úgy, ahogyan a világ nem várná, segítőkészen, kedvesen, megbocsátás, öröm, bizalom, és még sorolhatnánk, azok által a dolgok által, melyek a világban semmiségek, de az Isten szemében igen is nagyok.  /P.Sz./

A nap gondolata:

Láttatok ragyogóbb napsugarat annál, mely a záporeső után áll elő? Ilyen ragyogó a lélek öröme a bűnbánat könnyzápora után. (Spurgeon)

2015. október 2., péntek

2015-10-02

Ki a nagyobb? és Ki botránkoztat? (6)

Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat! Ha a kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le, és vesd el magadtól: jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre. /Máté 18:7-8/
Nem engedhetjük, hogy a bűn megakadályozzon minket az örök életre jutásban. És bizony egy-egy már-már bejáratott bűnünk eltávolítása, megtagadása, van olyan fájdalmas, mint egy testrészünk levágása. Sokan ezért is nem teszik meg, hanem úgy vannak vele, hogy életük végén úgy is megbánhatják, vagy az itt maradtak próbálják bűntelenné tenni az elhunytat, de vigyázzunk, ne akarjuk próbára tenni az Urat, mert türelme hosszú, szeretete nagy, de nem szereti, ha valaki meg akarja vezetni. Jó érzés, ha az ember kimosakszik a piszokból, de még jobb, ha tiszta marad. /P.Sz./

A nap gondolata:

A bűn elzárja a kegyelem csatornájának a zsilipjét.

2015. október 1., csütörtök

2015-10-01

Ki a nagyobb? és Ki botránkoztat? (5)

Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat! Ha a kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le, és vesd el magadtól: jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre. /Máté 18:7-8/
Hogyan sikerülhet Isten szemében igazán naggyá válni? Hát úgy hogy nem megbotránkoztatjuk az Istent, hanem dicsőséget hozunk az Ő háromszor szent nevére. Erről szól az igeszakasz, a botránkozásról, kicsit keményebben, mint azt megszokta az ember Jézustól, de mégis helyesen. Mi is a botránkozás, megbotránkoztatás? Egyszerűen elfordulás, elszakadás Istentől. Valakinek, vagy valaminek a rabjává válni. Egyfajta felcsapódó kötélcsapdát jelentett, ami elkapta az embert. De mai szóhasználattal, az a cselekedet, beszéd, vagy bármi más viselkedés, ami a másik ember nem tetszését váltja ki, ami elválaszt valakitől. Itt a jézusi szó alapján, ami bűnbe visz.
Hogy igazán Isten gyermekei lehessünk, Isten szemében igazán nagyok, akkor ezektől a dolgainktól meg kell válnunk. Ha szó szerint vennénk és végrehajtanánk Jézus felszólításait, akkor az utcán valószínűleg rengeteg nyomorék emberrel találkoznánk, akiknek a keze, a lába vagy a szeme hiányozna. Jézus biztosan nem azt akarja, hogy az emberek tömegesen végezzenek öncsonkítást. A keleti népek gondolkozása és kifejezésmódja kedveli a túlzó kijelentéseket, amelyek megerősítik a mondanivalót. A kemény szavakat azért használja Jézus, hogy megértsük: az ember számára a legfőbb jó az örök üdvösség, amelynek elnyerésére minden erőnkkel törekednünk kell. A legnagyobb rossz pedig az örök kárhozat, amit minden erőnkkel el kell kerülnünk. /P.Sz./

A nap gondolata:

Ha nagy akarsz lenni, légy szolga, de ha első akarsz lenni, akkor tovább kell menned: légy rabszolga!

2015. szeptember 30., szerda

2015-09-30

Ki a nagyobb? és Ki botránkoztat?(4.)

Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta: Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. /Mt.18:2-4/ 
Mikor megtértünk, akkor Isten gyermekeivé lettünk. Az Úri imában, úgy szólítjuk meg Istent, teljesen bensőséges hangon, hogy MI ATYÁNK, mint Istennek gyermekei, de tudunk-e igazán Istennek gyermekei lenni? Tudunk-e gyermeki bizalommal fordulni az Atyához, tudva, hogy mi esendők vagyunk, de általa van támaszunk és segítségünk?
Jézus nem az uralkodási vágyat, a hatalmaskodást, hangsúlyozza, hanem a lelki nagyságot, a hitbéli nagyságot, azt a nagyságot mely a világ szemében talán kicsinység, de az Isten szemében a legdrágább kincs. Tanítványai felé nem az uralkodást akarja hangsúlyozni, hanem a szolgálatot, az igaz szívbéli, Istenbe vetett bizalmon alapuló szolgálatot.
Nem véletlen, hogy Jézus a szolgálatot hangsúlyozza, hiszen szenvedését és halálát, tehát azt, amiről éppen előzőleg beszélt nekik, a megváltás művét, melyet a Golgotán elszenved, ő is szolgálatnak fogja fel. Kicsivé lesz, hogy mi a bűn és a halál fölé nőjünk.
A kérdés számunkra az, hogy megértem-e Jézus szolgálatának lényegét és akarok-e szolgáló tanítványa lenni? /P.Sz./

A nap gondolata:

Semmiségem tudatában kell élnem! Vagyis állandóan látnom kell és beismernem, hogy semmit sem tudok, és semmire sem vagyok érdemes. (Tersteegen)

2015. szeptember 29., kedd

2015-09-29

Ki a nagyobb? és Ki botránkoztat?(3)

Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta: Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. /Mt.18:2-4/ 
Jézus odahív egy kisgyermeket, közéjük állítja, és ezt mondja „Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába." Mit tesz Jézus? A gyerekesen vitatkozó apostolok elé Jézus egy gyermeket állít példaként.
Mert minden ember gyermekkorában a szüleitől és a felnőttektől tanulja meg a viselkedés szabályait, mint magatartási formákat. Nem képes még arra teljesen, hogy megkülönböztesse a jót és a rosszat, nem tud még ítéletet alkotni, hogy mi válik javára és mi nem. Nem képes továbbá arra sem, hogy önálló döntéseket hozzon, hanem rábízza magát szüleire, akik gondoskodnak róla. Tudja a gyermek, hogy segítségre szorul, de tudja azt is, hogy kitől várhatja a segítséget, a gondoskodást. A bizalom megvan a szülő felé, tudja, hogy gyenge, de tudja ki az erős, és feltétlen bizalma van a szülőben. Milyen a gyermek? Ha látja a szülőt, addig bármerre el mer menni, mert tudja, hogy az ő édesanyja és édesapja ott van és az a világ legerősebb, és legnagyobb embere. Óvodában, és még iskolában is hányszor összezörrennek a gyerekek, hogy kinek nagyobb és erősebb az apukája, és mindenkinek a sajátja a nagyobb és erősebb. Megvan a feltétel nélküli bizalom a gyermekben. És tud kicsi, és gyenge lenni, de tudja, honnan jön a segítség. /P.Sz./

A nap gondolata:

Istennek semmit sem tudok adni, és érette semmit sem tudok cselekedni. A legjobb, amit tehetek, hogy tehetetlenségemet beismerem. (Tersteegen)

2015. szeptember 28., hétfő

2015-09-28

Ki a nagyobb? és Ki botránkoztat? (2)

Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: Ki a nagyobb a mennyek országában? /Mt.18:1/ 
Ne gondoljuk, hogy ez a kérdés itt közöttünk, keresztyének között nem kérdés. Dehogynem. Gyarló bűnös emberek lévén, minket is megkísért ezzel az ördög, hogy gondolj magadra, ne láss túl a külsőségeken, és törtess, haladj felfelé azon a bizonyos ranglétrán, még az egyházon belül is. Ne a hitben fejlődj, hanem a kapcsolatokban, a befolyásban, az irányításban. Úgy gondolják sokan, hogy a hitre úgy is rá lehet mondani, hogy mekkora, mekkora nagy. De sokszor nem a hit a nagy, hanem az EGO, az Én, az önérzetem. Főleg mikor nyeregben érezzük magunkat, jön a kérdés, és egyben magunktól a válasz, hogy én milyen nagy vagyok az Isten szemében, az egyházban, és jön, hogy igen, én bizony nagy vagyok, mennyi mindent tettem már az egyházért, a lelkészért, és az Istenért is, én nagy vagyok. És lassan eltolódunk a nagyságérzetünkkel az elbizakodottság érzése felé.
És nagy harcokat eredményez mikor az egyházban, egy adott gyülekezetben sok az úgynevezett „nagy keresztyén", hívő ember, és már-már úgy gondoljuk, hogy ez kiváltság, mert már-már Jézusi szinten vagyunk. Jézus tanítványait ez kísértette meg ott, a Megváltó közelében, mert bizony a gonosz nem válogat, attól hogy Isten közelében vagy még bepróbálkozik. Sokan úgy vélik, hogy templomba járással, igék fejből való elmondásával, és különböző hagyományok elsajátításával a gonosz kikerül minket, hát nem, hanem még erősebben támad.
A gonosz több fronton támad, hogy távolodj az Istentől és magadra gondolj, és úgy érezd te vagy a nagyobb, neked kell a nagyobbnak lenni, a másik nem számít, nem lényeg. /P.Sz./

A nap gondolata:

Az alázatos lelkek így imádkoznak: Uram, engedd, hogy minél kevesebb feltűnés nélkül mehessek át ezen az életen.