2018. március 24., szombat

2018-03-24

„… Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az ÚR most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!" (Ruth 1:16-17)
Nagyon fontos a hit. Nem mindegy, hogy milyen hittel élünk. Nem mindegy, hogy van-e közünk az Istenhez vagy nincs. Az ideális, a kívánatos, hogy Istenre néző, benne bízó, Rá építő házaspárok sokasága legyen egy-egy országban!
Különösen nehéz helyzet, ha egy házasságban csak az egyik félnek van köze Istenhez. Ha ez a helyzet fennáll a házasságkötés előtt, akkor nem is kellene összeházasodni. Ha menetközben tér meg az egyikük és lesz az Úr szolgája, akkor más helyzet. Nehéz, de semmiképpen nem reménytelen. Imádság, bizonyságtétel, hiteles életfolytatás – ezek azok, amikkel oda lehet vonzani az Úrhoz, az Őt még nem ismerő házastársat.
Meddig tart? Így olvastam az Igében: „Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az ÚR most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!" Míg a halál el nem választ. Így érdemes nekiindulni. Ettől rövidebb időre nem érdemes tervezni… (Katona Béla)

A nap gondolata:

Házasságunk Isten szentségét tükrözze! Becsüljük meg a házastársi szövetséget, mert Istentől kapott ajándék ez. A házasság áldásait Istenben élve fedezhetjük fel igazán.

2018. március 23., péntek

2018-03-23

„Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem…" (Ruth 1:16)
 „Ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg…"        Ez nem azt jelenti, hogy sülve-főve együtt van két ember, de azt jelenti, hogy egy fedél alatt akarok élni veled. Összekötöm az életemet a tieddel, számíthatsz rám és számítok rád.
„Néped az én népem." A házasságra vetítve ezek a szavak azt jelentik, hogy a te családod az én családom is. Bármily meglepőnek tűnik, mégis azt kell mondjam, hogy két család is összeházasodik. A tieid miattad, rád való tekintettel hozzám is tartoznak.
Nagy kérdés a legtöbb házasságban az anyós-meny vagy vő viszony. Azt mondhatom erre, hogy szeresd az anyósodat. Ő hozta világra Isten kegyelméből a házastársadat. Lehet, hogy csak ennyit tudsz benne szeretni, de ezt szeresd benne. Ha már ezt tudod benne szeretni, akkor itt ne állj meg, hanem keress más szeretni, tisztelni valót is benne. Fogsz még találni… Az anyósunk, ideális esetben a második édesanyánk lehet. Olyat is láttam már, hogy valakinél az első. Ez sem gyakori jelenség, de még erre is van példa.
         Egyébként az anyósoknak – hogy hozzájuk is szóljak – ügyelniük kell, hogy ne azt lássák meg a gyermekük házastársában, hogy ő az, aki elrabolta tőlem a fiamat vagy a lányomat. Szó sincs erről, mert az az élet rendje, ha a gyermekeink felnőnek, társra találnak és kirepülnek a szülői fészekből. Anyósok, apósok! Szeressétek, tiszteljétek, becsüljétek meg, fogadjátok el gyermekeitek házastársát! Olykor embert próbáló feladat ez, nagy kihívás, de így kellene viszonyulni a családba érkezőhöz. Ne szóljatok bele gyermeketek házasságába, döntéseibe, de álljatok készen arra, hogy segítsetek annyit, amennyit igénylik. (Katona Béla)

A nap gondolata:

Ha Krisztus példáját követed, minőségében megváltozik majd az életetek. Nemcsak házasságodra lesz jó hatással a változás, hanem gyermekeid és unokáid számára is egy követendő példa leszel.

2018. március 22., csütörtök

2018-03-22

„Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az ÚR most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!" (Ruth 1:16-17)
Veled kiteljesedve – ez volt a mottója a tavalyi Házasság Hetének. Nagyszerű gondolat. Ugyanis akkor jó igazán egy házasság, ha érezzük, hogy a másikkal teljes az életünk. Lehet, hogy nagy mértékben különbözünk, de mégis vele teljes az életünk. Mint a puzzle két darabja, úgy illeszkedik életünk egymáshoz. Nem két egyforma darab vagyunk, hanem két olyan, mely egymáshoz jól illeszkedik.
Mi a baj a házasságokkal? A túl tökéletest keressük – mondta egy szakember. Meglepett a válasza, mert nem egyszerűen tökéletest mondott, hanem túl tökéletest. És mi mit nyújtunk? – ötlött belém a gondolat. A másik több legyen még a tökéletesnél is, közben nem az sem ő, sem én…
Vele megelégszem – hangzik a református szertartás szerinti fogadalomtételben. Mindkét fél kimondja egymásra, hogy vele megelégszem. Ám mielőtt arra gondolnánk e szavakat forgatva a szívünkben, hogy olyan lekicsinylés van mögötte, ne higgyük, hogy így van. Ne azt gondoljuk, hogy lehetett volna ezer meg egy, aki sokkal jobb, de be kell érnem vele, jobb híján. Egyáltalán nem erről van szó, hanem arról, hogy Isten hozzánk illő társat akar adni. Ha rá figyelve választottunk, akkor ezt érezzük: a házastársunk hozzánk illik. Én őhozzá, ő énhozzám. (Katona Béla)

A nap gondolata:

Fogadd el hittel, hogy Isten a társadat hozzád illő segítőtársnak rendelte! Fogadd el társad másságát! A hozzáillő segítőtárs nem azt jelenti, hogy társam ugyanolyan lesz, mint én. Ne keresd a társadban önmagadat, és ne próbáld ráerőltetni társadra saját ízlésedet, véleményedet vagy szokásaidat.

2018. március 21., szerda

2018-03-21

„Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az ÚR most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!" (Ruth 1:16-17)
Ha jól működő és boldog házasságra vágysz, nem lehetnek titkaid a társad előtt. Ha egyetlen titkod is van a házastársad előtt, akkor az azt jelenti, hogy nem bízol benne teljesen. Bizalom nélkül pedig lehetetlen tartósan jó kapcsolatban lenni bárkivel is. Legfeljebb felszínes kapcsolatban lehetünk másokkal a teljes bizalom nélkül, de a házasságban nem elégedhetünk meg csupán azzal, hogy van egy felszínes kapcsolat közöttünk. Két ember kapcsolatában a legmélyebb kell legyen a házasságban élő férfi és nő kapcsolata. Van mélyebb kapcsolatod egy másik emberrel, mint a házastársaddal? Ha erre a kérdésre magadban igennel válaszolsz, akkor valami gond van a házasságoddal… Nem lehetnek fontosabbak a szüleid, a gyermekeid, vagy a barátaid a házastársadnál. Legyenek, maradjanak fontosak ők is, de ne előzzék meg a házastársadat! (Katona Béla)

A nap gondolata:

Érzékeltessük társunkkal, hogy ő az egyetlen számunkra. Tehetjük ezt azáltal, hogy megajándékozzuk kitüntetett figyelmünkkel, szeretetünkkel.