2016. február 12., péntek

2016-02-12

 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. (János 3:36)
Aki hisz Jézusban, mint élete Megváltójában, biztos lehet örök élete felől. De ez felelősséget is jelent. Nem egy hátradőltem és kényelmesen elvagyok állapot ez. Bár könnyen hihetnénk, hogy az. Nem, egyáltalán nem az. Aki Krisztus tanítványa, annak az élete nem lehet akármilyen. Mert vagy Jézusra mutató, Róla bizonyságot tevő módon élünk, vagy megbotránkoztatunk másokat.
Következik a hitünkből a Krisztusnak való engedelmesség? Kellene. Erről is beszél mai Igénk. Aki nem engedelmeskedik Jézusnak, azon rajta marad Isten haragja. Nem kedveljük túlságosan az ilyen és ehhez hasonló kemény Igéket. Pedig ezek is értünk vannak. Elég világos beszéd ez: Isten haragszik az engedetlenekre. Márpedig a bűn Isten iránti engedetlenség. Imádkozz az Úrhoz azokért, akik még nélküle élnek a környezetedben! Te pedig, mint Isten gyermeke, hálás szívvel engedelmeskedj szavának, igei vezetésének napról napra!

A nap gondolata:

Ó, szerencsétlen és esztelen bűnös, ki néha a haragos emberi tekintettől is félsz, mit felelsz majd Istennek, ki valamennyi gonosz tettedet ismeri?

2016. február 11., csütörtök

2016-02-11

 Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. (János 3:36)
 Honnan tudhatja valaki biztosan, hogy örök élete van? Érdekel ez egyáltalán bárkit? Igen, sok embert nyugtalanító kérdés ez. Bár az is igaz, hogy még többeket foglalkoztathatna e téma.
Isten nem csupán pár földi évet, évtizedet szán nekünk. Ő az örökkévalóságra nézve teremtette az embert. De hogyan lesz valakinek örök élete? Mai Igénk rámutat erre. Nincs benne semmi bonyolultság: hinni a Fiúban, azaz Jézus Krisztusban. Ennyi az egész. Ha valaki Jézusban meglátja Isten Fiát, személyes Megváltóját, akkor örök élete van. Nem valamikor lesz, hanem már van. Kicsoda neked Jézus Krisztus? Az őszinte válaszodtól sok minden függ. Hitbeli döntés Jézust annak látni, aki ő valójában. De az is döntés, ha valaki elutasítja őt.
Nem lehetsz nyugodt az örök életed felől, ha Jézust nem látod úgy, mint Megváltódat, aki érted, miattad, helyetted szenvedett. De megnyugodhatsz, ha mindezeket hitben elfogadod. Hogy érzed magad a bőrödben? Biztos vagy az üdvösséged felől

A nap gondolata:

Az örök élet annyi: örökre az Úrral lenni.

2016. február 10., szerda

2016-02-10

Az Isten szerint megbízható ember profilja – 2.

És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek… Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. (2Tim 2:2.15)
Szóval a tegnap megkezdett tízes lista második fele:
-         Szabályszerűen versenyez, engedelmeskedik Isten parancsolatainak.
-         Elmélkedik az Igén.
-         Engedi Istennek, hogy megértésre, jobb belátásra vezesse.
-         Észben tartja az evangélium magvát.
-         Odaadóan szolgálja gyülekezetét.
Ezeken a területeken mindig van lehetőség a további fejlődésre. Azt tudjuk, hogy Isten kipróbált és megbízható emberekkel szeretné országát építeni. Azt is tudjuk, hogy nem csupán azért mentett meg, hogy örök életet adjon nekünk, hanem azért, hogy fel is tudjon használni minket a saját céljaira. Az már mindannyiunk egyéni felelőssége, hogy e tények birtokában hogyan cselekszünk. A saját tapasztalatomból azonban tudom, hogy Isten országába és a saját gyülekezetünk építésébe érdemes az időnket és az energiánkat befektetni, mert erre adja az áldását. (TSK)

A nap gondolata:

Isten nem a véleményedet kéri, hanem az engedelmességedet.

2016. február 9., kedd

2016-02-09

Az Isten szerint megbízható ember profilja – 1.

És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek… Igyekezz kipróbált emberként megállni Isten előtt, mint aki nem vall szégyent a munkájával, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. (2Tim 2:2.15)
Pál szolgálata végéhez közeledve irányt mutat Timóteusnak a munka folytatásához, és bátorítja, tanácsolja őt, hogy helyesen lássa el azt a feladatot, amelyet országa építésében Isten rá bízott. A 2Tim 2:2-ben megbízható, a 15-ben pedig kipróbált emberről ír az apostol. De vajon milyen is lehet az a hívő, akit Isten ilyennek lát?
A teljes szövegkörnyezetet figyelembe véve (2Tim 2:1-10, 15) tízféle összeevőjét láthatjuk az Isten szerint megbízható hívő ember profiljának. De először nézzük magát az igeszakaszt, hogy annak szavai formálhassanak minket.
A megbízható ember 10 jellemvonása:
-         Megerősödik a kegyelemben, életét a fejlődés jellemzi.
-         Végzi Isten munkáját, és gondoskodik az utánpótlásról.
-         Vállalja Jézusért még a szenvedést is.
-         Magára katonaként, Jézusra pedig parancsnokként tekint.
-         Nem a hétköznapi élet, hanem Isten dolgai foglalják le. (TSK)
A többit majd holnap…

A nap gondolata:

Sok keresztyén a kegyelmi ajándékokból akar élni, ahelyett, hogy a kegyelem Istenére bízná magát.

2016. február 8., hétfő

2016-02-08

Az ÚR javamra dönti el ügyemet. (Zsoltárok 138:8)
Nemrég történt velem, hogy nagy izgalommal vártam valamit. Készültem egy családunk számára nagy eseményre. Nem úgy sült el, ahogyan gondoltam. Családunk tagjai egyaránt letaglózva álltak a megtörtént eseményeket átélve. Azt hittük, úgy lesz, ahogy terveztük. Csalódottságunkban kaptunk egy Igét az Úrtól. Igen, ezt a zsoltárrészletet: Az Úr javamra dönti el ügyemet. Kezdtünk megnyugodni. Mi lesz a folytatás? Még lehet úgy, ahogyan szeretnénk? Vagy már kár reménykedni, de akkor is jó lesz? Bárhogyan alakuljon, Isten a mi javunkat nézi és nekünk az lesz a legjobb. Akár a szívünk vágya teljesül, akár más fog következni.
Te is vársz valamire mostanság? Vagy vártál és nem egészen úgy alakult, ahogyan szeretted volna? Hidd el, az Úr javadra dönt és munkálkodik! Fogadd el Tőle a neked szánt legjobbat és bízz Benne akkor is, ha nem megy minden simán…

A nap gondolata:

 Nagy áldásnak találtam életem egyik sötét napján, hogy fiaimat, akik még kicsinyek voltak, behívtam a szobámba, és kértem, hogy imádkozzanak apjukkal próbája idején. Tudom, hogy ez nekik is jó volt, és imádságaik segítségül voltak nekem; de részben azért tettem így, hogy rájöjjenek arra, hogy osztozniuk kell otthoni felelősségükben, és hogy megismerjék az ő apjuk Istenét, és megtanuljanak benne bízni a próba idején. (C. H. Spurgeon)

2016. február 7., vasárnap

2016-02-07

„Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt." (Mt 2:2)
 Az ördög célja, hogy elvonja figyelmünket az Úrról! Erre nézve olvastam egy történetet. Így hangzik:
A vonatfülkében jobbra tőlem egy fiatalember ült, és nagy érdeklődéssel tanulmányozta a reggeli újság horoszkópos hasábját. És amit ott olvasott, nagyon tetszhetett neki, mert kitépte azt a részt, amelyre az volt felírva: Skorpió
Egyszer csak felém fordulva megszólított:
-         Szeretné Ön a saját horoszkópját elolvasni, vagy elolvassam Önnek? Milyen csillagjel alatt született? 
- Nem szükséges, hogy felolvassa - válaszoltam neki. - Az én életem minden
csillag közül a legjobbnak a védelme alatt áll, és ez a Betlehemi-csillag.
Csodálkozva nézett rám, én pedig folytattam: - Nem ismeri a napkeleti
bölcsek történetét? Róluk mondja a Biblia: Amikor meglátták a csillagot, igen
nagy volt az örömük (Mt 2,10). Amikor Jézus Krisztust megismertem, én is nagy örömmel bíztam életemet az Ő vezetésére.
Ezért nekem nincs szükségem többé horoszkópra, ami csak hókuszpókusz, és
nincs valódi jelentősége.
A fiatalember felállt, és azt mondta:
- Ön a 21. században még hisz Istenben?
- Ön pedig a 21. században él, igaz - válaszoltam neki -, és mégis a horoszkópra bízza magát, és követi ezt az elavult és régen megcáfolt babonát! Megmondja-e valaki Önnek, hogy holnap fog-e még élni?
Hogyan akar Isten elé állni, ha nem hisz Jézus Krisztusban? Ezért nagyon fontos, hogy az Ön élete a Betlehemi-csillag, azaz Jézus Krisztus uralma alatt legyen. Ő minden emberért meghalt a Golgota keresztjén, és kész még ma megmenteni Önt is, és úrrá lenni az élete felett.
Testvérek! Elgondolkodtam azon, hogy sokan olyan ártatlan dolognak tartják a horoszkópokat. Az is, egészen addig, amíg nem olvassuk ezeket! Amikor azonban valaki alig várja, hogy valamelyik újságból elolvassa, akkor azért van már túl az ártatlanságon, mert akkor már abban kezd el hinni, hogy a csillagok állása meghatározza az életemet! Ezért is lényeges kérdés, hogy mivel indul a napunk: a horoszkóppal vagy az Isten előtti imádsággal?

A nap gondolata:

 Az Istenben való csendnek van egy olyan állapota, amikor az ember már nem készít terveket, amikor először nem alkudozik igazán, amikor egész jövőjét Isten akaratára bízza. (Edith Stein)

2016. február 6., szombat

2016-02-06

 Uram, taníts minket imádkozni. (Lukács 11:1)
Jézushoz fordult mai Igénk kérésével az egyik tanítványa. Erre a kérésre hangzik el Jézus ajkáról az általunk csak Mi Atyánk-nak nevezett úri imádság. Mi pedig már annyira megszoktuk ezt az imát, hogy legtöbbször gépiesen daráljuk, és nem figyelünk igazán arra, amit mondunk.
A közelmúltban találtam egy imát, mely a Mi Atyánk modern változata. Hogy miben modern? Üzenetében, gyakori realitásában. Olvasd el és gondold végig. Nem fűzök hozzá semmilyen magyarázatot, de keresd meg azt, amit magadra vehetsz és okulj belőle!
Íme:

 Mi Atyánk, te már teljesen kivagy a mennyekben
Attól, ahogy én a saját nevemnek próbálok dicsőséget szerezni.
Jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom,
De most azonnal, mielőtt meggondolom magam.
A mindennapi kenyértől többet kérek én:
Fényűzést, luxust, vágyaim beteljesedését.
És a bűneim? Hiszen nem öltem, nem loptam, kinek ártottam én?
Ne vígy engem a kísértésbe, mert megyek én magamtól is
Önként és dalolva.
Mikor pedig ott vagyok, majd kérlek,
Hogy szabadíts meg a gonosztól.
De addig is enyém az ország.
Enyém a hatalom.
Enyém a dicsőség.
Ha rajtam múlik, akkor mindörökké.

A nap gondolata:

Az imádságban használt bő beszéd nem más, mint egy nyomorúságos fügefalevél, mellyel az ember lelkének mezítelenségét igyekszik eltakarni. (Spurgeon)