2014. április 24., csütörtök

2014-04-24

Békesség 1.
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Filippi 4,6-7)
A békesség természetes velejárója kell, hogy legyen a Krisztus követőinek. Köszönésünk így szól: Áldás békesség! Egy gyülekezet gondnoka mondta egy alkalommal nekünk: „Lehetne a köszöntésünk inkább csak ennyi: Békesség, és akkor majd lesz áldás rajtunk!" Miért mondta ezt keresztyén testvérünk?  Miért kell mégis erre külön figyelmeztetnie Pálnak a gyülekezet tagjait? Azért, mert a békesség időnként eltűnik az emberből. Van egy mondás, amely szerint ha az embernek reggel baja van magával, akkor délutánra baja lesz az egész világgal. Magunkban keressük hát a békétlenség forrását először, kritikus szemmel önvizsgálatot tartva! És törekedjünk a békességre! Béküljünk meg egymással, hiszen Krisztus megelőző szeretete erre kötelez mindannyiunkat! (Prókai Árpád)
A nap gondolata:
Az aztán a "híres" békesség, amelyet a mások igaztalansága vagy sérelem azonnal felborít. Az ilyen békesség elvesztése felett nem is érdemes sajnálkozni, hiszen egy fabatkát sem ér. (Trudel)

2014. április 23., szerda

2014-04-23

Mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik, és ezt mondják: Ördög van benne!Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és ezt mondják: Íme, falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja! De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. (Mt 11:18-19)
Kijózanító ez az Ige. Embereknek akarsz megfelelni? Lehetetlen! Mindenben és mindenkiben találunk kivetnivalót, ha akarunk. Már pedig gyakran akarunk. Igen, szándékos a többes szám: te is, én is benne vagyunk ebben. Bár tudnánk kívül maradni azon a körön, mely a kákán is a csomót keresi, mely mindig azt nézi, hogy a másiknak mi a gyenge pontja, hol lehet belekötni. Keresztelő János és Jézus kapcsán is ezt keresték az emberek. Meg is találták. Az egyik nem sokat evett és ivott. Vele ez volt a baj. A másik? Ő bárkivel leült egy asztalhoz, szívesen evett, ivott, beszélgetett bárkivel. Vele meg ez volt a baj. S hogy ebből mit vehetünk magunkra, milyen üzenet kerülhet bele a szívünkbe? Például az, hogy ne a hibáit, hanem az erényeit vegyük észre a másiknak. Attól, hogy a másik tényleg más, mint mi vagyunk, ne gondoljuk kevesebbnek. Valamint az is nekünk szóló üzenet, hogy ne emberi tetszést keressünk életünkkel, hanem az Úrét. Mert bár olykor találkozik a kettő egymással, de nekünk az Úr tetszésére kell élnünk napról napra. Te kinek akarsz megfelelni?
A nap gondolata:
 Nem a viharok hiánya különböztet meg minket, hanem az, akit megtalálunk a viharban: a rendületlen nyugalmú Krisztus! (Max Lucado)

2014. április 22., kedd

2014-04-22

Azt tette, amit jónak, helyesnek és igaznak tartott Istene, az ÚR. Minden munkáját, amit … elkezdett, Istenét keresve, tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki. (2Krón 31:20-21)
Ezékiás királyról írja ezt a két mondatot Isten Igéje. De vajon rólunk írhatná? Ránk igazak ezek a sorok? Azt tesszük, amit jónak, helyesnek és igaznak tart Isten? A hívő embernek nem azt kell tennie, amit ő jónak, helyesnek tart, hanem azt, amit Isten tart jónak és helyesnek. Ehhez persze egyeztetnünk kell az Úrral. Meg szoktuk ezt tenni?
A munkáinkra nézve is csodálatos tanácsokat hallhatunk az Igéből:
1.    Dolgozzunk Istent keresve! Olykor teher, gyötrelem a munka, de ha mindig az Urat keresve dolgozunk, akkor hamar túllendülünk a holtpontokon és Őt dicsőítve tudjuk végezni munkánkat, bármi legyen is az.
2.    Dolgozzunk tiszta szívből! Hogy lehet ezt megtenni? Úgy, ha munkánk során Isten tetszését keressük! Művünk szóljon a Királynak, az élő és hatalmas Istennek. Végezzük örömmel és precízen, a tőlünk telhető legjobban, hogy gyönyörködhessen benne!
3.    Hidd el, Isten megáldja, ha így állsz a munkádhoz! Őelőtte minden munka értékes. Minden tisztességes, becsülettel elvégzett munka, bármi is a foglalkozásunk, a hivatásunk. Dolgozz úgy, hogy tudod: Ő a legnagyobb Főnök a te munkahelyeden is, aki mindig látja hozzáállásodat és tetteidet is! Képviseld Őt hűséggel a munkádban is!
A nap gondolata:
 A mindenható Istenbe vetett hit minden lelki győzelem szülőanyja. A hit átveti magát az idő korlátján, és diadalénekbe kezd, amikor a csata még javában zajlik. Az erőtlen hit csak a szélcsendben nem süllyed el, az erős hit, mint életmentő csónak, biztonságot nyújt a viharban is. (C. H. Spurgeon)

2014. április 21., hétfő

2014-04-21

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11:28)
Mint lelkész, sokszor hallottam már emberektől, hogy azért jönnek a templomba, mert szeretnének megnyugodni. S ez teljesen egybecseng Jézus szavaival, aki a hozzá jövő, terheket, fáradtságot hordozó emberek számára megnyugvást ígér. De mintha nem mindig nyugtatna meg Isten házában egy-egy igehirdetés. Hiszen előfordul, hogy felkavar, netán „kiakaszt" egy prédikáció, pedig mi megnyugodni megyünk a templomba. Akkor hogy van ez? Nos, úgy, hogy az Ige valóban nem mindig simogat. Van, hogy a bűneinkre, az Úrnak nem tetsző dolgainkra mutat rá. Van, hogy megfedd, megint bennünket. Ezek rövid távon nyugtalanságot idéznek elő a lelkünkben, de hosszabb távon mindenképpen a megnyugvásunkra szolgálnak. Igaz, csak akkor, ha engedelmeskedünk az Úrnak, ha nem megsértődünk akkor, amikor magunkra ismerünk az igehirdetésben, hanem szívünkre vesszük a hallott tanítást és odafordulunk Urunkhoz bűnbánó gyermekeiként. Jézus mindig megnyugtatni akar bennünket, igaz ehhez arra van szükség, hogy olykor lemetssze életünk vadhajtásait, mert csak úgy tudunk igazán teremni az Úr dicsőségére. Keresd az Urat rendszeresen, és ha engedelmeskedsz Neki, akkor mindig lelki békét lesz Benne…  
A nap gondolata:
 Krisztus nem hajlandó valaki felett csak a társtulajdonosi minőséget vállalni: Teljes uralmat akar.

2014. április 20., vasárnap

2014-04-20

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11:28)
Teherhordozó ember vagy? Természetesen igen. Nincs ember, akinek ne lennének terhei. Családi, egészségügyi, anyagi vagy egyéb testi-lelki terhek mindnyájunk életében vannak. Nem beszélve a bűnterheinkről. Mit kezdünk ezekkel? Az egyik legrosszabb megoldás: egyedül hordozni. Csak idő kérdése az összeroppanás. Van valaki, aki segíteni szeretne. Jézus az. Engedjük Neki? Ő tökéletesen ismeri azt, amin keresztül megyünk. Tudja, hogy neked személyesen milyen gondjaid, bűneid vannak. A bűneinket nem érdemes cipelni. Meg kell bánni és odavinni a kereszt alá. Ez a legbölcsebb, a legmegnyugtatóbb, amit tehetünk, mert Jézus már megtette értünk, hogy magára vette bűneink büntetését. Ő tud bennünket megnyugtatni azáltal, hogy leveszi vállainkról vétkeink súlyát, de csak akkor, ha átengedjük neki őszinte bűnbánattal. Te milyen gyakran tartasz bűnbánatot és teszed oda a kereszt alá vétkeidet?
A nap gondolata:
 Krisztus lelket átható erő. Aki azt mondja, hogy Őbenne marad - azon meg kell látszania, hogy ezzel az erővel van összeköttetésben.

2014. április 19., szombat

2014-04-19

 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11:28)
Mennyire hangsúlyos minden szava ennek a mondatnak. Jézus hív. Önmagához. Mindenkit. Érzed, érted, hogy neked is szól hívása? Érted, hogy magához hív? Ha megfáradtál, ha terheket hordozol – jöjj, kéri Jézus. Vonatkozik ez rád? Hát persze! Nincs ezen mit szégyellni, emberek vagyunk, ezért szoktunk megfáradni. Minél idősebbek vagyunk, talán annál hamarabb és kevesebb megerőltetéstől is. Mi a megoldás? Jézushoz jönni! Előtte elcsendesedni, mint tette azt Mária testvérével, Mártával szemben (Lk 10:38-42). A sok elfoglaltság megfáradáshoz vezet. Persze örülj, ha van mivel elfoglalni magad. Ha elfoglaltságaid értékes, Istennek tetsző tevékenységet takarnak. De annyira soha ne légy elfoglalt, hogy Jézus számára ne legyen időd! Ő mindig várja, hogy keresd, hogy Benne és általa feltöltődj. Tégy így rendszeresen!
A nap gondolata:
 Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtad az álom, mielőtt be nem számoltál aznapi tevékenységedről. Kérdezd meg magadtól: hol voltál, mit csináltál, és mit kellett volna cselekedned.

2014. április 18., péntek

2014-04-18

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11:28)
Jöjjetek! – ezt halljuk számos irányból. Hívnak valahová, valamiért. De miért és hová hívnak bennünket? A leggyakoribb eset az, hogy ránk akarnak sózni valamit. Menjünk, mert ha kimaradunk, akkor lemaradunk. Minden eladó és kellenek a vevők. A kínálat félelmetesen nagy, sokkal nagyobb, mint valaha. Előfordul, hogy nem a pénzünk, hanem a lelkünk kell. Persze ez utóbbi sokkal nagyobb ár, mint a bankszámlánk vagy a pénztárcánk kiürítése, megcsapolása. Mondom ezt annak tudatában, hogy egyáltalán nem becsülöm le amazt sem.
Jöjjetek! – szól a hívás rendezvények sokaságára. Hívnak telefonon, személyesen, emailben, szórólapon. Hívnak, csak menjünk és kínálnak sokszor valamit, amire egyáltalán nincs szükségünk.
Jöjjetek! – ezt mondja az Ige is. Konkrétabban Jézus, mert Ő hív önmagához. Vajon hányan hallják az Ő halk és szelíd hangját? Jézus hívása nem egy a sok közül. Ez A HÍVÁS. Létfontosságú, életbevágó, hogy ezt meghalljuk-e és igent tudunk-e mondani rá. Te milyen gyakran tudod erre a jézusi hívásra azt mondani, hogy itt vagyok Uram, szólj, mert hallja a te szolgád?
A nap gondolata:
A világ jobban tudja, mint mi, hogy mi illik Isten népéhez. A keresztény embertől mindig megkívánja, hogy Istennek tetsző élete legyen, s megbotránkozik, szemrehányást tesz, és lenézi az olyan hívőt, aki méltatlan hitéhez.