2015. március 27., péntek

2015-03-27

Lépj ki!

Mire ő így szólt: „Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment. (Máté 14,29)
Lehet, hogy a csónak, amelyből ki kell lépned, a múltad. Néha már annyira szokásunkká válik a múltunk miatti panaszkodás, valamint annyira lefoglal az, hogy a múltunkat okoljuk mindenért, hogy egyszerűen elmulasztjuk a jövőnket. Nem fogod tudni élvezni sem a jövődet, sem a jelenedet, ha folyton bűntudatot, szégyent és félelmet érzel a múltad miatt.
Soha nem leszel szabad, ha a múltad elől menekülsz.
Szembe kell nézned és elbánnod vele. Senki sem fogja ezt helyetted megtenni. Jézus hív, hogy szállj ki a csónakból. Isten felruházott az Ő erejével és az Ő Lelke benned él, ezért képes vagy megtenni azt is, ami nehéz. Mindent meg tudsz tenni, amire Ő elhívott.
Ő nem fog beszállni a csónakodba csak azért, hogy jobban érezd magad. Lépj ki a múltad csónakjából. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Nem azután sóvárog a világ, hogy nagy tanítványokat lásson, hanem a tanítványokon keresztül a Nagy Megmentőt keresi. Arra vár, aki nemcsak felfedi, hanem meg is bocsátja bűneit. Ez pedig egyedül Jézus, Aki nagyobb, mint a világ bűne. (Kroecker J.)

2015. március 26., csütörtök

2015-03-26

Elég volt?

Péter ekkor így szólt hozzá: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen. (Máté 14,28)
Amikor arról beszélek, hogy Péterhez hasonlóan lépj ki a csónakból, lehet, hogy elgondolkozol, vajon, mi lehet a te csónakod. A csónakod sok minden lehet. Mi a kényelem, biztonság és vigasz helye számodra? Lehet, hogy alapjában véve ez egy nyomorúságos hely, de már annyira kényelmesen befészkelődtél a saját nyomorodba, hogy már akkor sem tennél ellene semmit, ha módodban állna.
Lehet, hogy már teljesen hozzászoktál ahhoz, hogy rosszul működnek a dolgok.
Az a szomorú, hogy a legtöbb ember behódol a félelemnek, és megrekednek életük egy bizonyos szintjén. Lehet, hogy a csónakod azokat az embereket jelenti, akiknek a jó tetszését szeretnéd elnyerni, akik uralkodnak minden döntéseden, és akik magukhoz láncolják az életed. Ha valami tetszik nekik, megteszed, ha nem tetszik nekik, nem teszed meg.
Lehet, hogy annyira függsz az embereknek való tetszéstől, hogy megengeded, hogy mások irányítsák az életedet, és túlságosan félsz konfrontálódni valamint szembekerülni velük. A kis nyomorúságos csónakodban fogsz üldögélni, boldogtalanul életed hátralévő részében? Vagy kész vagy azt mondani: „Elég volt, inkább kiszállok innen és szerencsét próbálok, minthogy tovább maradjak!" (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Pénzhiányban szenvedni kellemetlen, betegségben sínylődni fájdalmas, barát nélkül lenni szomorú, rossz hírbe keveredni kétségbeejtő, de Krisztus nélkül lenni a legborzasztóbb hiány a földön. (Spurgeon)

2015. március 25., szerda

2015-03-25

Jézus odament

„A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: Bízzatok, én VAGYOK, ne féljetek!" (Máté 14,25-27)
Csakúgy, mint a tizenkét tanítványnak, neked is sok tálentumod, ajándékod és képességed van. Isten kegyelme, amely képessé tesz téged, veled van, mint ahogy jelenléte is. Hát akkor, mit kezdesz az életeddel?
Olyan vagy, mint a tizenegy tanítvány, akik a csónakban maradtak, vagy olyan, mint Péter, aki ezt mondta, amikor Jézus elhaladt mellette: „Uram, szeretnék a vízen járni Veled!"
Van látásod az életedre és szeretnél valami nagyobbat tenni mint, amit jelenleg teszel?
A csónakban maradsz félve, remegve, és azt figyeled, hogy megy el melletted a világ, vagy azon kevesek egyike leszel, akik kiugranak a csónakból és nem hajlandók tovább félelemben élni? Rajtad múlik, hogy mit kezdesz az életeddel. A félelem mindig előjön, hogy megkörnyékezzen.
De hallgass Jézus szavaira: „Légy bátor! Én VAGYOK! Ne félj!" Ideje, hogy kilépj és kövesd a vágyakat, amiket Isten helyezett a szívedre. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Tekints magadba és elcsüggedsz, tekints szét magad körül, és félelem fog el, tekints Jézusra, és békesség lesz az osztályrészed.

2015. március 24., kedd

2015-03-24

Kinek a tetszését keresed?

„Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak színt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából; mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét." (János 12,42-43)
Lehet, hogy egy vallásos csónakban ragadtál: gyülekezetbe jársz, de már unod. Alig várod, hogy vége legyen az alkalomnak, eljátszod a „vallásos játékokat", és megpróbálsz megfelelni az adott vallásos csoport elvárásainak. Istennek nem az a terve, hogy így élj. Azt akarja, hogy tűzben égj a lelkesedéstől és nagyon, de nagyon szerelmes légy Belé!
Ha azt akarod, hogy Isten tegyen valamit az életedben, akkor hajlandónak kell lenned arra, hogy kilépj a csónakból. Sajnálatraméltó, ha valakit jobban érdekel, mit gondolnak az emberek, mint az, hogy mit gondol Isten. Inkább kritizáljanak, pletykáljanak rólam, közösítsenek ki, mint hogy még egy napot töltsek nyomorúságos boldogtalanságban.
Jézus elmegy mellettem és én kiszállok a csónakból. Követem Őt. Nem maradok tovább a börtönömben, szabad leszek! (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Söpörje el a havat mindenki a saját kapuja elől, és ne aggódjék a szomszéd háztetőjére szállott dér miatt. (Fosdick)  

2015. március 23., hétfő

2015-03-23

Legyenek NAGY álmaid!

„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai." (1Péter 4,10)
Sajnálatra méltó, hogy az emberekben rejlő lehetőségek mennyire kiaknázatlanok és mennyire parlagon hevernek ebben a világban. Isten minden egyes embert arra teremtett, hogy saját körén belül valamiben nagyszerű legyen. Mindannyiunkban ott van a lehetőség, hogy nagyszerű férjek, apák, feleségek, anyák lehessünk.
Akármivel is foglalkozunk, nem szabad, hogy kicsi álmaink vagy kicsi látásunk legyen.
A kicsi dolgok nagyon fontosak és nem szabad megvetnünk a kicsiny kezdetet. Azonban kell, hogy nagy álmunk, látásunk legyen, mert egy nagy Istent szolgálunk. Sokkal jobban örülnék, ha a nagy álmomnak csak a felét látnám megvalósulni, mint egy kicsiny álom egészét.
Hiszem, hogy amikor Isten megalkotott minket, minden egyes embert gondosan megformált, az élet leheletét lehelte belé, majd fogott egy kis részt önmagából és azt is belé helyezte. Egyikünk a zenében tehetséges, a másik jól beszél, a harmadiknak pedig az írásra van ajándéka. A probléma abból adódik, amikor ajándékunkat, melyet Istentől kaptunk arra használjuk, amire valaki más van elhívva, ahelyett, hogy a saját lehetőségeinket, adottságainkat fejlesztenénk.
Istenből egy rész bennünk van. Nem egy gyártási hiba eredménye vagyunk. Nem kell az életünket a kispadon tölteni. Nem vagyunk sem túl fiatalok, sem túl öregek. Isten-adta álmokkal és látással rendelkezünk. De ez a látás és ezek az álmok, melyeket Isten ad a jövőnkre nézve, lehetőségek melyeket kiaknázhatunk. Istennel minden lehetséges, de szükség van a mi együttműködésünkre, hajlandóságunkra, odaszántságunkra, engedelmességünkre és a kemény munkánkra is ahhoz, hogy Isten kimunkálja, amit belénk helyezett. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

 Ha Isten bezörget ajtómon, nem vonakodhatom Őt bebocsátani. (Victor János)

2015. március 22., vasárnap

2015-03-22

Drága vagy! 2.

„…drágának tartalak, és becsesnek, mivel szeretlek…" (Ézsaiás 43,4)
Jézus tudja, hogyan érzel. A munkahelyeden összecsapnak a hullámok a fejed fölött? Jézus tudja, mit érzel. Több a teendőd, mint amit emberileg lehetséges elvégezni? Jézus megért. A gyerekek az őrületbe kergetnek? Jézus tudja, hogy ez mit jelent. Az emberek sokkal többet vesznek el tőled, mint amennyit adnak? Jézus megért. A tinédzser gyermekeid nem hallgatnak rád? A tanulóid nem hajlandók még megpróbálni sem a dolgokat? Az alkalmazottak üres tekintettel bámulnak rád, amikor feladattal bízod meg őket?
Hidd el, barátom, Jézus tudja, hogy mit érzel. Drága vagy Neki. Annyira drága, hogy olyanná lett, mint te, hogy jöhess Hozzá. Amikor vívódsz, Ő meghallgat. Amikor Hozzá fordulsz, Ő válaszol. Ő megért, ha kérdésed van. Hallottad már korábban, de újra hallanod kell. Mint a sánta fiú, együtt érez veled és megért. És a fiúhoz hasonlóan, Ő is nagy árat fizetett, hogy hazavigyen téged. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

 A kereszténység ideálja a jézusi szeretet, amely kész életét adni embertársaiért. Ez az ideál természetesen érvényes a szexualitás és a házasság területén is. A világ telve van szexuális kizsákmányolással, önzéssel, a családi életben pedig feszültségekkel, válással. Sokan azt hirdetik, hogy ez nem is lehet másképp. A kereszténység hisz a tiszta szerelemben, a hűségben, az egymásért hozott áldozat teremtő erejében. Tapasztalja, hogy az elmélyült emberségben, különösen pedig a krisztusi elvek alapján ma is lehetséges a boldog családi élet. (Tomka Ferenc)

2015. március 21., szombat

2015-03-21

Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. (Máté 12:34)
Beszédünk a lelkünkről is árulkodik. Olykor elég alaposan. Íme, egy történet ezzel kapcsolatban:
Egyszer egy asszony összefutott egy barátnőjével, és a találkozás örömére elkezdte mesélni, hogy mi mindent történt vele az elmúlt hetekben. Elmesélte, hol járt, kikkel találkozott, milyen beszélgetései voltak, milyen élményeken ment keresztül. Jó 15 perc múlva eléggé kínossá vált az egyoldalú beszélgetés, és ezt érzékelve, az asszony így fejezte be mondandóját:
– Annyi mindent mondtam már, most már beszélj te is. Mi a véleményed például az új ruhámról?
Annyira magunk körül forgunk, annyira el vagyunk telve saját élményeinkkel, ötleteinkkel és gondolatainkkal, hogy elfeledkezünk arról, mennyire simogató hangja van az aktív csöndnek. Ha igaz barátokat szeretnél, akkor hallgasd meg őket! Kezdd el ezt ma!

A nap gondolata:

 A barátok közötti legrövidebb távolság az ölelés.