2019. május 20., hétfő

2019-05-20

Ne féljetek! 3.

Az angyal így szólt az asszonyokhoz: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Nincs itt, feltámadott!" (Mk 16,6)
Az asszonyokról azt olvassuk, hogy senkinek nem mondtak el semmit, mert féltek. Még mindig féltek, mert az igazi húsvéthoz nem elég az üres sír bizonyítéka, nem elég az angyali szó, amely Jézus élő voltát hirdeti, és az Ő üzenetét adja tovább, hanem elengedhetetlen a találkozás magával az élő Úrral. A többi evangéliumi leírásból tudjuk, hogy sem az asszonyok, sem a tanítványok nem hittek addig és nem adtak tovább semmit, amíg Jézussal nem találkoztak, amíg Ő fel nem kereste őket, amíg Ő maga meg nem jelent nekik.
Ma is kevés a húsvét reggel fénye, kevés a lelkész igehirdetése, vagy bárki bizonyságtétele. Csak akkor ébred húsvéti hit a szívedben, ha találkozol az Élővel! Csak akkor válik valósággá, nem elhallgatható, hanem továbbadandó igazsággá számodra a hír: Jézus él, üres a sír! (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

A húsvéti megújulás egyszer s mindenkorra való megújulás! A Jézus Krisztus feltámadásában az Újszövetség szerint az jelentetett ki, hogy Isten, Fiának személyében, az ember javára, egyszerűen már megnyerte a diadalt. (Karl Barth)

2019. május 19., vasárnap

2019-05-19

Ne féljetek! 2.

Az angyal így szólt az asszonyokhoz: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Nincs itt, feltámadott!" (Mk 16,6)
Nemcsak ez a három szó hangzik el az angyal ajkáról ezen a csodálatos napon, hanem egy vigasztaló üzenet is: „Ne féljetek!" Ne féljetek, mert Jézus nem azért támadt fel a halálból, hogy rettegésben tartson, hanem azért, hogy megrettent lelkiismeretünket a helyére tegye. A bűn helyébe a bűnbocsánatot kínálja, a rémület helyébe a békességet adja, a halál helyébe az életet ajándékozza.
Testvérem, ha a bűneid felett érzett szomorúsággal, nagypénteki gyásszal a szívedben érkezel meg hosszú és megterhelt úton a húsvéti sírhoz, és megrettensz a hírtől: „Nincs itt, feltámadott!", halld meg a húsvéti örömhírt: Jézus él, a kő el van hengerítve, ne félj! Ne félj, mert ez a nap egy olyan új világ kezdete a számodra is, amelyben nem kell cipelned életed bűnterhét, amelyben leteheted mindazt, ami a szívedet nyomja, amelyben nem kell meglátnod a halált, mert ebben a világban az élet az úr: az élő Jézus az Úr! Ebben az új világban új élet és új feladat vár rád: hirdetned kell ezt az örömhírt, beszélned kell erről a csodáról mindenkinek. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Semmi sem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk, Jézus Krisztusban? - Semmi, még a halál sem! Mert én élek, és ti is élni fogtok – mondotta Ő.

2019. május 18., szombat

2019-05-18

Ne féljetek! 1.

Az angyal így szólt az asszonyokhoz: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Nincs itt, feltámadott!" (Mk 16,6)
Van egy régi legenda, amely szerint soha annyi és oly szép virág nem nyílt, soha annyi madár és soha oly szépen nem dalolt, mint a nyitott sír körül az első húsvéti hajnalon, mert a természet valami nagy, áhítatos ünnepet ült: hozsannázott, hallelujázott. Igaza van ennek a legendának, mert költői képekkel mondja el a lényeget, hogy a húsvéti események megváltoztatták a világ képét.
Nagypénteken elsötétült a nap, megremegett a föld, félelem és reménytelenség költözött az emberi szívekbe, de húsvét csodálatos fénybe öltöztette az elkomorodott világot. „Nincs itt, feltámadott!" – ez a három angyali szó kétezer éven át mind a mai napig azt jelentette, és örök időkre azt fogja jelenteni, hogy megváltozott a régi világkép: egy új világ vette kezdetét!
 De amennyire új, amennyire csodálatos, annyira megdöbbentő és félelmetes is először annak, aki a bűnei feletti nagypénteki gyásszal a szívében jut el húsvét hajnaláig. Mert amint meghalljuk ezt a három szót, és szembesülünk Jézus feltámadásával, abban a pillanatban döbbenten ér minket a felismerés, hogy az a Jézus, Akit a mi bűneink vittek a keresztfára, immár élő, nem halott! Rádöbbenünk, hogy azzal az élettel, amely meghatározta addigi mindennapjainkat, nem állhatunk meg az élő Jézus előtt. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

A halál nem az élet végét jelenti majd számunkra, hanem lehetőséget, hogy találkozzunk személyesen Jézussal, aki készíti nekünk is a helyet maga mellett. Születésünk és halálunk elkerülhetetlen kezdő- és végpont földi életünkben. Krisztus feltámadása által bizonyossá vált, hogy a halál csak egy vessző, és van folytatás.

2019. május 17., péntek

2019-05-17

Fizetve

Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életmódotokból, 19hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén. (1Pt 1,18-19)
Egy végzős egyetemista fiú már hónapok óta kinézett magának egy sportkocsit az egyik autószalonban. Tudta, apjának nem okozna gondot, hogy megvegye neki, ezért volt olyan bátor, és ezt kérte magának ajándékba annak örömére, hogy befejezi az egyetemet.
A fiú véletlenül megtalálta az apja íróasztalán a kocsi megrendelőlapját. Nagyon megörült, hogy meg fogja kapni a kocsit, és izgatottan várta a diplomaosztó napját.
Amikor végre eljött a nagy nap, és megkapta a diplomát, édesapja behívta az irodájába, és ezt mondta: Fiam! Büszke vagyok rád, és nagyon szeretlek! Örülök, hogy ilyen jól helyt álltál az egyetemen, és most elkezdheted a nagybetűs életet. Hadd nyújtsam át sok szeretettel ezt az ajándékot - és erre egy szép díszdobozt vett elő.
A fiú izgatottan kezdte el kinyitni a dobozt, és döbbenten látta, hogy egy Biblia van benne, melybe arannyal bele volt gravírozva a neve. Nagyon mérges lett és ezt üvöltötte: Apám! Van egy csomó pénzed és erre csak egy Bibliát vagy képes ajándékba adni? - végül mérgében elrohant, és otthagyta a Bibliát a kis díszdobozban.
Évekkel később a fiú nagyon sikeres lett az üzleti életben. Volt egy jó állása, csodálatos családja és mindenki egészséges volt. Egyik nap eszébe jutott az édesapja, hogy meg kellene látogatnia, mivel már idős volt... A diplomaosztó napja óta nem látta. Miközben ezen gondolkodott, telefonon hívták és közölték vele a szomorú hírt, hogy az édesapja meghalt. Nagyon megdöbbent!
Amikor elkezdte intézni a temetés körüli teendőket, elment az apja házába, mivel szüksége volt néhány hivatalos papírra. Amint belépett a házba, szomorúság és megbánás fogta el. Apja iratai között keresgélve megtalálta azt a Bibliát, amit kapott tőle. Érintetlenül ott volt az asztalán, ahogy azt ő ott hagyta.
Könnyes szemmel nyitotta ki, és az első oldalon a Máté 7:11 szerepelt apja kézírásával: ,,Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?"
És ahogy olvasta ezt az igét, a Biblia hátuljából kicsúszott egy slusszkulcs. Annak a sportkocsinak a kulcsa, amit apjától kért. A bilétáján a szalon neve, ahol átveheti, és egy megjegyzés: "FIZETVE".
Igen, ezt üzeni ma nekünk is az Úr: „FIZETVE". Az ajándék a miénk! Fogadjuk örömmel és hálás szívvel Isten ajándékát!
A mi Teremtő Urunk és Istenünk tehát minket, mindnyájunkat egy hatalmas nagy ajándékban akar részesíteni. A Biblia tanítása szerint mindnyájan az ősszülők bűnesete miatt a megromlott bűnös emberi természetet örököljük. Ebből az elveszett állapotunkból, „hiábavaló életmódunkból", Isten Jézus Krisztus által megszabadított minket. A bűn miatt minket terhelő adósságot valaki kifizette helyettünk. Krisztus életével fizetett helyettünk és vérével mosott tisztává minket. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Isten megbocsátása megoldást kínál minden küzdelemben.