2016. október 24., hétfő

2016-10-24

Tenni Isten országáért

Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván: Elközelített a mennyeknek országa. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok. (Mt 10,7-8)
Aki Jézussal jár, annak nem lehet tétlenkedni, nem lehet a kényelem párnáján ülni, és nem lehet azokkal foglalkoznia, akik valami vallásos páholyból nézik és kritizálják őket, anélkül, hogy valamit tennének Isten országáért. Te hogyan munkálkodsz Isten országáért?
 Lelkek éjét oszlatni fénnyel: reád az Úr ezt bízta, lásd,
S azt, hogy hozz Krisztus szent nevével a bűnösnek szabadulást.
Az Isten vérét adta értünk; láttasd, hogy szent példája hat,
S hogy áldott útját járva hittel te is adod egész magad.

Adj éjt, napot, add át erődet, add kincsedet, add szívedet,
Rontó lelkek gáncsa nem árthat, győztes csak egy: a szeretet.
A Mester lelke járt előtted s kitűzi most eléd a célt,
Munkára hát, ne késs, serénykedj Megváltódért, Királyodért.
(Református Énekeskönyv 472. dicséret 3 - 4. vers)
(Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Minden keresztény annyira keresztény, amennyire a Krisztus hasonmása. (Spurgeon)

2016. október 23., vasárnap

2016-10-23

Szájkeresztyén

Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. (Mt 7,21)
 Ne higgyük, hogy Jézus követéséhez elég az, ha szépen tudunk imádkozni, ha szépen tudunk bizonyságot tenni mások előtt, ha tudjuk magyarázni az írásokat, hanem cselekednünk kell a mennyei Atya akaratát, ha gyümölcsöt szeretnénk teremni, mint a jó fa. Az ember hitének erejét nem a szavaiból lehet megállapítani, hanem azokból a gyümölcsökből, melyeket az élete felmutat.
A szájkeresztyéneknek könnyen az lehet az utolsó ítéletkor a sorsuk, hogy el kell távozniuk Jézus színe elől, pedig talán egész életükben Róla beszéltek, míg maguk semmit sem cselekedtek meg abból, amit másoknak ajánlgattak. Az ilyen ember, az ilyen keresztyén megérdemli a bolond nevet: „Valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, a ki a fövényre építette házát." (Mt7,26) (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

A keresztény ember a világ csodája, az Ördög ijedelme. A szíve tele örömmel, a szeme könnyel, a szája fohásszal, a keze jó cselekedettel. (Luther)

2016. október 22., szombat

2016-10-22

Ne ítélkezzünk

Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. (Mt 7,1)
Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. A városba igyekvő idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele: – Milyenek itt az emberek? – tudakolta. – Hová való vagy? – kérdezett vissza az öreg bölcs. – Athéni vagyok. – És felétek milyen nép lakik? – kérdezett tovább az öreg. – Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem el onnan. – Nincs szerencséd! Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni. – mondta az öreg. A vándor búsan folytatta útját.
Nem sokkal később újabb idegen állt meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekelte, hogy milyen emberek laknak Korinthusban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg bölcs a kérdést, hogy ott milyenek az emberek. – Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek! – válaszolta nem kis büszkeséggel az utas.
– Nagy szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd! – mondta az öreg bölcs. A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé.
A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg bölcs társaságában. Felháborodottan jegyezte meg: – Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű vagy! Az öreg bölcs mosolyogva csillapította: – Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jóindulat tölti el, az a világon mindenhol barátságos emberekre talál.
Az ítélkezés olyan bűn, amibe az emberek igen gyakran és igen könnyen beleesnek. Elfelejtik, hogy ehhez semmi joguk nincsen, mert míg mást megítélnek a szemében levő szálkáért, nem látják meg saját szemükben a gerendát. Te nálad mindig kész az ítélet a másik emberrel kapcsolatban? Mennyire vagy ítélkező? (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Az ember a külsőt, Isten a belsőt látja. Az ember a cselekedetekre néz, Isten pedig a szándékra. (Kempis Tamás)

2016. október 21., péntek

2016-10-21

Ne aggodalmaskodjunk

Annakokáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok… (Lk 12,22)
Az aggodalmaskodás bűn. Bűn, mert amiképpen minden bűn az Istent sérti és bántja, úgy ez a bűn is. Ha aggodalmaskodunk, megbántjuk Istent, mert nem bízunk az Ő gondoskodó szeretetében, noha gyerekkorunk óta megtapasztalhattuk ennek valóságát.
„Szerette a munkáját és alapossággal végezte. Tudta, hogy nagyon fontos munka. Söpörte az utcát, lassan söpörte, de megállás nélkül. Minden lépésnél lélegzetvétel, minden lélegzetvételnél söprés. Lépés – lélegzetvétel – söprés. Közben néha azért kicsit megállt, s elgondolkodva maga elé nézett. Aztán megint tovább – lépés – lélegzetvétel – söprés.
– Látod, Momo – mondta aztán úgy példaképpen –, ez így van: az ember előtt néha egy hosszú utca van. Azt gondolná, szörnyen hosszú; ennek sose ér a végére, gondolná.
Egy ideig hallgatagon nézett maga elé, majd folytatta: – Aztán elkezdi az ember, iparkodik. És egyre jobban iparkodik. Ahányszor fölnéz, látja, nem lesz kevesebb, ami előtte van. Még jobban nekiveselkedik, félni kezd, végül a szuflája is elfogy, nem bírja tovább. Az utca meg még mindig ott van előtte. Így nem szabad csinálni. Gondolkodott egy sort. Aztán tovább beszélt: – Sose szabad egyszerre az egész utcára gondolni, érted? Csak a következő lépésre kell gondolni, a következő lélegzetvételre, ma következő söprűvonásra. Aztán megint csak a következőre. Megint megállt, aztán töprengett, aztán hozzátette: – Akkor örömet okoz. Ez fontos, mert akkor végzi az ember jól a dolgát. És így is kell, hogy legyen. – Ismét hosszú szünet, majd a folytatás. – Egyszer csak észrevesszük, hogy lépésről-lépésre végigértünk az utcán." (Michael Ende: Momo)
Annakokáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok!
Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel!
Ő felruház és táplál, rád gondot ő visel.
Dicső Király, ég és a föld Ura,
Szívünk tiéd, légy annak is Ura! (Evangélikus Énekeskönyv 586. ének)
(Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Leginkább azzal dicsőítjük az Urat, ha minden szavának hiszünk. (Trudel)