2019. március 26., kedd

2019-03-26

 Isten a mi királyunk

Összegyűltek azért Izráel vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki: Te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunkká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás! (1Sám 8, 4-5)
Izráel királyt kíván! Lejárt a bírák és próféták kora. Újat akar a nép! Nem az ég királyát, hanem földi, kézzel fogható királyt. Sámuel megöregedett hitben, szolgálatban és éppen úgy járt, mint Éli főpap, aki mellett prófétává érett: fiai nem jártak az Ő útján! Tiszta életére árnyék esik. Fiai visszaélnek a bírói hatalommal. Ma is és a történelem során sokszor visszaéltek a bírók a hatalmukkal, ami igazságtalanságot és meghasonlást szül a nép között. A hit sajnos nem örökölhető, mindenkinek magának kell megküzdeni érte. Nagy harc, nagy csata önmagunkkal naponként és a világgal! Hamar el lehet veszíteni! Mert én, én egy kicsiny és az ég oly messze van. De ennek a tételnek az igazsága nem old fel a bűnök alól. A nép dönt! „Tégy valakit, királyunkká". Azért, hogy rend, és igazság legyen? Mit várnak a királytól? Amit ma is. Rend, jogosság, igazság, alkotmányosság! Összetartása a népnek! A nemzetnek! S hogy a népe érdekeit tudja érvényesíteni és képviselni minden szinten; s megvédje az országra törő ellenséggel szemben. Mert „minden népnél így szokás!" A csorda szellem. Nem kell Isten; más népeknek sincs, vagy van több is; de senkit nem érdekel. S ebben már benne van a királyság problémája, mégpedig a nép saját felelősségét akarja lerázni, s nem tudja, hogy közben elveszíti a szabadságát! Nekünk ki a királyunk? Csak a láthatóra vagy a láthatatlanra is figyelünk? Várunk valamit? Szabadok vagyunk egyáltalán? Isten a mi királyunk. (Angyalossy Zsoltné)

A nap gondolata:

Hogyan gondoskodik rólunk Isten? Napról napra.

2019. március 25., hétfő

2019-03-25

Megtérés 2.

Jól hallom Efraim kesergését: Megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, URam, az én Istenem! (Jer 31,18)
Jeremiás megértett és felismert valamit: mert te vagy az Úr, az én Istenem.
Te vagy az Úr! Isten az Úr, Ő a Teremtő, gondviselő Isten. Sok mindent tudunk róla. De ez nem elég. Tudni Istenről, vagy együtt élni Vele nem mindegy. Erdély gyönyörűségesen szép, de míg nem látom a saját szememmel, addig bárki bármit mondhat. Így van ez Istennel is, kell a személyes megtapasztalás.
Az én Istenem vagy! Jeremiás eljut odáig, hogy az Úr az ő személyes Istene. Te eljutottál már ide? Valami vágy van benned, hiszen olvasod ezt az áhítatot. Legyen a vágyból áldott személyes találkozás, és tudd kimondani, hogy az Úr a te Istened is, és ez a találkozás életre szóló változást hozzon az életedben! (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Nem számít, milyen sanyarú sors köszönt rád, egyetlen fontos igazság felől nyugodt lehetsz: Isten szeretete nem múlik el irántad. Akár gondtalan, akár mostoha időket élsz, Isten szeretete soha nem ér véget – erre bizton számíthatsz. Legyen ez az alapigazság az életed egyik legfontosabb örömforrása!

2019. március 24., vasárnap

Meghívó skype találkozóra

Kedves Olvasóim!
Egy élőszavas beszélgetésre hívom az érdeklődőket, ahol a középpontban az Isten beszéde áll.
A beszélgetés helye a skype chat program.
A beszélgetés ideje: 2019. március 28 18:30 óra
A részvétel feltételei:
  • működő mikrofon,
  • skype felhasználó név
  • vedd fel partnernek (ha még nem tetted meg): bekelteto.nagykovet
  • Vissza fogom igazolni a jelölést.
  • Légy látható a skypon  a kezdés előtt 10 perccel.
  • Írj egy rövid üzenetet a bekelteto.nagykovet-nek, s a kezdéskor be foglak hívni. Fontos, hogy írj, mert egyébként nem tudom, hogy részt szeretnél venni.
Várom a találkozást.
Isten áldjon

2019-03-24

Megtérés 1.

 Jól hallom Efraim kesergését: Megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy, URam, az én Istenem! (Jer 31,18)
A megtérés Isten ajándéka. Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. (Rm 9,16) Efraim akkor könyörög, amikor ránehezedik az Úr keze. Sokszor mi is így vagyunk! Olykor mélységbe kell jutnunk, hogy kiáltsunk. Jeremiás így kiált fel: téríts meg engem és megtérek. Ott a vágy benne, hogy kikerüljön abból a helyzetből. Mi is sokszor vágyakozva sóhajtunk fel: Uram, tegyél már valamit, mert amiben vagyok az rossz. Uram, én követni akarlak, de még nincs erőm, nincs bátorságom kimondani az igent. Olyan jó megbújni a többiek között. Érzem a jelenléted Uram, de kimondani, hogy megtérek, azt még nem.
Ha még nem mondtad ki soha, jelentsd ki: Jézusom, kérlek, segíts, hogy megtérhessek!
Ha pedig meg akarod erősíteni újra a szövetséged Vele, mert meghidegült a kapcsolat részedről, mond ki: Jézusom, segíts visszatérni hozzád! (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Isten is okozhat szomorúságot - a bűn miatt. De ez megbánhatatlan megtérést szerez. Az Ördög szerint való szomorúság elkeseredésbe visz. Az Isten szerint való gondolatok Hozzá való megtérésre visznek.