2017. november 24., péntek

2017-11-24

 „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban." (1Kor 15:58)
          Milyen emberek vagyunk? Ha valaki arra kérne bennünket, hogy jellemezzük magunkat, mit mondanánk? Tudnánk három jó tulajdonságot mondani önmagunkról? Három olyan jó tulajdonságot, mely tényleg jellemző ránk. Nem túlzás ránk nézve. Nem az a cél, hogy fényezzük magunkat, ez nem álláskereséshez szükséges. Bár sokszor anélkül is szívesen többnek állítja be magát az ember, mint amilyen valójában. Szóval milyennek látjuk önmagunkat?
         De menjünk tovább kicsit! Gondolkodjunk el azon, hogy milyenek szeretnénk lenni? Ha tehetnénk, miben változnánk? Az öntelt ember azt tartja magáról: így vagyok jó, ahogy vagyok. Soha ne legyünk ilyenek! Krisztus gyermeke soha ne legyen önmagával eltelve. Tételezzük fel, hogy egy csettintésre 2-3 dologban, jellemvonásban megváltozhatunk: mi lenne az, mit kívánnánk? Persze tudjuk jól, hogy semmi nem megy egy csettintésre, az ember jelleme nem rövid időn belül alakul ki. Egy hosszabb folyamat eredménye az, amilyenek vagyunk, vagy éppen lehetünk. Mindenesetre itt van igénk, mely nagyszerű törekvést állít elénk: azt, hogy legyünk szilárdak, rendíthetetlenek, olyanok, akik az Úr munkájában buzgólkodnak. Vajon ilyenek vagyunk?

A nap gondolata:

Magamra hagyatva semmi sem vagyok, csak csupa gyarlóság, de mihelyt rám tekintesz, azonnal öröm száll belém. (Kempis Tamás)

2017. november 23., csütörtök

2017-11-23

„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok." (1Kor 3:16-17)
Van egy nemes út, amit egy másik levelében mond az apostol a testünkről: Szánjátok azért oda testeteket égő és szent áldozatul, ami tetszik az Istennek! Ez azt jelenti, hogy Isten úgy és azok között  tud munkálkodni, akik kellő odaszánással vannak az Ő munkáját illetően. Ahogy Jézus odaszánta magát és életét adta övéiért, hogy nyájat gyűjtsön magának ebből a világból, hogy anyaszentegyházat fundáljon, életével, áldozatával, úgy ad példát övéinek, nekünk ahhoz, hogy mi is így cselekedjünk. Amíg valakinek nem ezen áll az egyházlátása, a gyülekezetképe, addig mindig az emberi fog működni az életében, szolgálatában és az emberit fogja keresni a gyülekezetben. Mindaddig nem érti, mit jelent fellelni az istenit, az önmagát kijelenteni akaró Jézus Krisztust az Igében és a közösségben.
Nem volt  tökéletes gyülekezet a korintusi sem, korrekcióra szorult, gyógyítgatta akkor látásukat az Úr, hogy újra azt lássák nagynak, hatalmasnak, aki őket új életre hívta. Így lássuk  mi  is, hogy Isten kegyelméből meghívottak vagyunk az Ő országára, arra a munkára, ami által munkatársaivá válhatunk mi is Istennek. (Berencsi Balázs)

A nap gondolata:

Nem kell szégyellned, ha nem értesz valamit Isten dolgaiból! Nincs ezen semmi csodálkoznivaló. Hiszen a véges képtelen befogni a végtelent.

2017. november 22., szerda

2017-11-22

„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok." (1Kor 3:16-17)
Hatalmas reménység az, hogy a mi sokszor erőtlenkedő,  gyarló testünkkel, közösségeinkkel, életvalóságunkkal Istennek mégis az a célja, hogy dicsőségét építse benne és ne legyen távol népétől. Hogy  megtanítsa, mennyire más úgy élni ezt a földi életet, hogy van és lehet egy magasztosabb cél előttünk. Lehet magunkra úgy tekinteni, mint akiknek az élete templom, megszentelt hely, minden földi gyengeségünk ellenére. Miért? Mert Isten Lelke lakik bennetek. Isten temploma vagytok. Nem a magunk érdeme ez, ahogy nem az igehirdető érdeme volt, ahogy nem a gyülekezeti munkás érdeme, hanem Isten érdeme. Ő épít templomot, nem mi. Ő készíti el a vele való találkozás lehetőségét a templomban, nem mi. Isten már épített templomot a pusztában, majd Salamon által, később mások is építettek templomot,  mint Heródes király, de az már inkább épület volt, hiszen a király istentelen uralkodó lévén épített. Meg is lett a jutalma: a templomot a rómaiak Kr. u. 70-ben lerombolták. Mit mond Pál? Aki megrontja Isten templomát, megrontja azt az Isten. (Berencsi Balázs)

A nap gondolata:

Nyisd ki Isten Igéjét és készülj fel arra, hogy olyan dolgokat teszel, amit egyedül Isten tud elképzelni!

2017. november 21., kedd

2017-11-21

„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok." (1Kor 3:16-17)
Mit építünk? Az Igével együtt felelhetjük:  valójában templomot. Ahogy egy templomban Isten lakik, úgy él a hívő emberben, és hívő emberek közösségében is maga Isten  - mégpedig Szentlelke által. Egész másként tekint valaki az élete és közössége valóságára, ha ezen a szemüvegen keresztül teszi. A test templom, hely Isten Lelke számára, a test befogadja Isten Lelkét, hogy munkálkodhasson, és olyan dolgokat vigyen véghez, amit emberi bölcsessége szerint nem tud véghezvinni. Pál mondja is ebben a szakaszban, hogy mennyire hiábavaló a földi bölcsesség Isten országa munkálása szempontjából. Igazából Isten Lelke kijelentése, munkálkodása szabja meg mindig az irányt, a módot, hogyan akarja Isten, hogy munkálkodjon az ember országáért. Sokszor gondoljuk - mint a korintusiak -, hogy behozzuk a templomba azt, ami a világban van. Holott, pont fordítva kellene tenni: ki kellene vinni azt, amire Isten tanít bennünket. (Berencsi Balázs)

A nap gondolata:

Minél alaposabban tápláljuk gondolkodásunkat Isten Igéjével, és engedelmeskedünk Isten szent parancsainak, annál jobban végre tudjuk hajtani az Ő szándékait, annál inkább átformálódunk Krisztus képére, és annál védettebbek vagyunk környezetünk erkölcsi szennyezettségétől.