2018. szeptember 22., szombat

2018-09-22

 Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben… (1Tim 4:12)
A Példabeszédek könyvében olvassuk, hogy: „Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi." (Péld 18:21) Ölni lehet a szavakkal? Sajnos igen. S van, hogy meg is tesszük. Még lehet, hogy észre sem vesszük, amikor így teszünk. Felemelni, derűsebbé tenni is lehet valakit a szavainkkal? Igen, ezt is lehet. Fontos tisztában lenni a szavaink következményeivel.
A szavak ereje – így reklámozták korábban a Kossuth Rádiót. Tudom, hogy már nem ez a szlogenje, de az biztos, hogy a szavaknak ereje van. Ezt nekünk, Isten gyermekeinek különösen tudnunk kell. Felemelhetünk, vagy porig sújthatunk valakit a szavainkkal. Vajon melyiket szokták mellettünk megélni az emberek? A családtagok, munkatársak, szomszédok, a gyülekezeti tagok?
„A beszéded is elárul téged" (Mt 26:73Károli) – mondják Péternek, aki távolabbról igyekszik követni Jézust miután elfogták. A beszédünk legyen árulkodó jele annak, hogy kihez tartozunk, hogy az Úr Jézus követői vagyunk. Vajon ez kiderül a beszédünkből? Vagy észrevehetetlen az Úrhoz tartozásunk a beszédünk kapcsán? (Katona Béla)

A nap gondolata:

Gondolkozzunk sokat, és beszéljünk keveset!

2018. szeptember 21., péntek

2018-09-21

 Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben… (1Tim 4:12)
Íme, Igénkhez kapcsolódóan egy történet: Einstein egy nap órát tartott egy egyetemen. Az óra kezdetén az ősz professzor a táblához lépett és elkezdte felírni a kilences szorzásokat: 1x9=7; 2x9=18; 3x9=27; 4x9=36; 5x9=45; 6x9=54; 7x9=63; 8x9=72; 9x9=81;  10x9=90
A közönség az első pillanattól fogva észrevette, hogy az első szorzást elrontotta és nagyon kinevették az idős zsenit. Néhányan össze is súgtak: „biztosan hülyül már az öreg!" Azonban ő megfordult és a következőt mondta:
„Tudom, miért nevetnek, de nem véletlenül rontottam el az első szorzást. Szeretnék megtanítani Önöknek egy nagyon fontos leckét: ez egy remek példa, hogy életük során mit fognak kapni az emberektől! Nézzék meg! Kilenc alkalommal jó eredményt írtam fel és csak egyetlen egyszer hibáztam. Hiába voltam az esetek kilencven százalékában helyes, most mindenki csak arról az egy hibámról beszél, és ezért nevetnek rajtam. Ez tehát a lecke:
 A világ sohasem fogja elismerni, amit ezerszer jól csinálsz, mindig azzal fognak bántani, amit egyszer elrontottál. De ne engedd, hogy eltérítsenek a céljaidtól! Ne hallgass a kárörvendőkre, csak acélozd meg magad és menj tovább! Nem rajtuk múlik, eléred-e a célodat!"
Hatalmas taps tört ki a teremben és nagyon sokan szégyellték el magukat... (Katona Béla)

A nap gondolata:

Fordítsunk több időt az Isten dicsőítésére, és kevesebbet az emberek ócsárlására.

2018. szeptember 20., csütörtök

2018-09-20

 Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben… (1Tim 4:12)
Szívemből szóltál – szoktuk mondani, ha valaki éppen azt fogalmazta meg, amit mi is gondolunk. Ezzel az egyetértésünket fejezzük ki. Pedig elsősorban nem a mi szívünkből szól a másik ember, hanem a sajátjából. Azt mondja, ami az ő szívében van. A szív teljességéből szól a száj – mondja Jézus. Ugyanez az Ige egy másik fordításban így hangzik: amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. (Mt 12:34)
Nem mindegy, hogy kinek, mikor, mit, hogyan mondunk. 17 negatív dologra hangzik el 1 (!!!) db dicséret a gyerekek kapcsán – fogalmazta meg valaki az észrevételeit. Ez megdöbbentően rossz arány. Ez azt jelenti, hogy nem tudunk dicsérni, nem tudjuk meglátni és megnevezni, elismerni, ha valami jó. Előfordul, hogy az ember természetesnek veszi a jót, és nem szól rá semmit, de azonnal szóvá teszi a tévedést, a hibát. Persze ugyanilyen helytelen, ha valaki a rosszat szó nélkül hagyja, netán még dicsér is érte. S mindez nemcsak a gyermekek irányában működik így, hanem legtöbbször a felnőttek között is. Pedig a beszédben nemcsak az a jó példa, ha csúnyát, megbotránkoztatót nem mond valaki, hanem az is, ha meglátjuk és elmondjuk a dicsérhetőt a másik életében. (Katona Béla)

A nap gondolata:

Nincs semmi, ami annyira kifizetődő, kielégítő vagy bátorító lenne, mint másokat szavakkal és tettekkel szeretni.

2018. szeptember 19., szerda

2018-09-19

 Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. (1Tim 4:12)
A közelmúltban láttam egy filmet, A fegyvertelen katona címmel. Egy amerikai fiatalemberről szól a film, aki bevonult a seregbe a II. világháború idején, de nem fogott fegyvert hitbeli meggyőződéséből fakadóan. Ő a sebesülteket akarta ápolni, segíteni. Kigúnyolták, kinevették, többször megverték és gyávának nevezték a társai éppen úgy, mint a felettesei. Le akarták szerelni, el akarták küldeni a seregből, de ő mindvégig maradni akart, mert szentül hitte, hogy Isten az elesetteken való segítés feladatát bízta rá. Sok nyomorúságon ment keresztül, és végig a mások megmentésén fáradozott. 75 embert mentett meg elképesztő önfeláldozással. A korábban őt gúnyolók, gyávának kikiáltók meglátták benne a csendes, odaszánt, engedelmes gyermekét az Úrnak. Az Amerikai Egyesült Államok Becsület Érdemérmét kapta meg hőstettéért. Nem ezért csinálta, hanem hitből. Az Úrral való kapcsolatából következett a csendes, odaszánt fáradozása. Példát adott. Nagyszerű példát. Csendesen és odaszántan szolgálva az Urat.
Nem nagy dolgokat vár tőlünk az Úr. Kis dolgokat vár, melyeket megtehetünk nagy szeretettel. Ezt jelenti példának lenni. S ha ezt teszed, támadni fognak, beléd kötnek. Ott is, ahol nem gondolnád. Nem baj. Hordozd el az Úrért. Nézz Őrá folyamatosan! (Katona Béla)

A nap gondolata:

Amikor visszautasítod a megtorlást és helyette szeretettel válaszolsz a munkahelyeden, vagy egy olyan emberrel szemben, aki nem kedvel téged; akkor Isten elégedett lesz és te pedig áldott.