2014. október 31., péntek

2014-10-31

Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt a kúsi asszony miatt, akit feleségül vett. Mert Mózes kúsi asszonyt vett el. Ezt mondták: Vajon csak Mózes által beszélt az ÚR? Nem beszélt-e miáltalunk is? De az ÚR meghallotta. (4Mózes 12:1-2)

Olyanok vagyunk, hogy olykor összesúgunk a másik háta mögött. S igen, még családon belül is megtesszük. Persze így van ez a munkahelyen, a falu vagy város közösségében, ahol élünk, és sajnos a gyülekezetben is, melynek tagjai vagyunk. Keressük a másik gyengéit, hogy lefelé húzzuk az illetőt és próbáljuk magunkat jobb színben feltüntetni, ezért „támadásba" lendülünk és mondjuk a magunkét egymásra. Ez történt mai Igénk szerint három testvér között is. Áron és Mirjám kibeszélte Mózest a háta mögött. „De az Úr meghallotta." – olvashatjuk az Igeszakasz végén. S ez a rövid mondat bennünket is szembesít és elgondolkodtat. Hányszor beszéljük ki a másikat a háta mögött rosszindulattal? Mert őt kevesebbnek, magunkat többnek akarjuk láttatni. Nos, bármit mondunk is egymásról a másik háta mögött, tudjunk róla, hogy az Úr hallja. Az Úr mindent hall és sok minden nem tetszik Neki, amit tőlünk hallanak mások. Soha nem az a feladatunk, hogy valakit „lejárjunk", kisebbítsünk. Nem méltó ez Isten gyermekeihez. Tudom, lehetetlen nem vétkezni ebben a dologban, mégis törekedjünk arra, hogy ne bántsunk senkit családja, munkája, hite miatt, mert az Úr hallja, amit mondunk…

A nap gondolata:

 Aki neked pletykál, rólad is fog.

2014. október 30., csütörtök

2014-10-30

Egyszer Mirjám és Áron Mózes ellen beszélt a kúsi asszony miatt, akit feleségül vett. Mert Mózes kúsi asszonyt vett el. Ezt mondták: Vajon csak Mózes által beszélt az ÚR? Nem beszélt-e miáltalunk is? De az ÚR meghallotta. (4Mózes 12:1-2)

Nem vagyunk egyformák – mondjuk időnként. S ez tényleg számtalan dologban igaz. Nem vagyunk egyformák kinézetünk, jellemünk, tehetségünk, képességeink tekintetében. De még a családon belül is megfigyelhető, hogy mennyire különbözünk egymástól. Akinek több gyermeke van, tudja, hogy igyekezetett egyformán nevelni őket, bizonyos dolgokban mégis hatalmas különbség lehet közöttük. A különbözőség nem jelent gondot addig, amíg irigyek vagy féltékenyek nem leszünk. S bizony ez még Isten gyermekei között is felüti a fejét. Gondoltuk volna, hogy Mózesre irigyek voltak testvérei Áron és Mirjám? Pedig azok voltak és összesúgtak a háta mögött.
Te irigy vagy valakire? Kitől sajnálod, hogy más, esetleg több talentumot kapott, mint te? Hidd el, a másokra való irigységed csak árt neked!  Árt az Istennel való kapcsolatodnak, de embertársaiddal való viszonyodnak is. Ne irigykedj senkire, hiszen Isten értékes teremtménye vagy, akit Isten olyan egyedivé alkotott, mint senki mást. Fogadd el önmagad és az Úrtól kapott személyes feladataidat!

A nap gondolata:

 ...amikor meszel a falu, és port törölget a város, jó volna meggondolni nekünk, hogy volna egy másmilyen nagytakarítás is, amit valakinek a családban el kellene kezdeni. Ki kellene nyitni a lelki szennyesek ládáját, akármilyen orrfacsaró bűz árad is belőle. Ki kellene söpörni az emlékek sarkaiban meghúzódó sérelmek pókhálóit. Felmosni a szégyenfoltjainkat, kivasalni az idegek görcseit, melyeket irigy, féltékeny, hiú, kapzsi indulataink bogoztak a lelkünkre, és rányitni az ablakot rejtegetett szenvedélyeinkre. (Zs. Tüdős Klára)

2014. október 29., szerda

2014-10-29

Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet?! (1Kir 3:9)

(Olvasandó az 1Királyok 3:1-15)

Az uralkodása kezdetén hallatlan lehetőség előtt álló fiatal király, magától Istentől kap egy bianco-csekket: bármit kér, megkapja. Ti mit kérnétek? Rengeteg ötletünk van, nem? Salamon végiggondolja a dolgot és megtalálja a legtöbbet!
Mert mi is ő? Király. Mire van szüksége egy királynak? Arra, hogy kormányozza a népét. Ahhoz mi kell? Bölcsesség. Hát, akkor, ha bármit lehet, akkor azt kell kérni!
De jó lenne ezt megtanulni! Az ima-kéréseinket. Milyen helyzetben vagyok? Ehhez mi szükséges? Akkor azt kérem Istentől, mert azon lesz áldás. Aztán a többi már ráadás! Salamon is megkapta. Nem az ellenségei életét, nem hosszú életet, nem gazdagságot kért, mégis „bejött" neki mindegyik. Miért? Mert jó volt, helyénvaló volt az „alap-kérés". Arra volt a legnagyobb szüksége. A posztja betöltéséhez szükséges bölcsességre. Meghatározhatatlanul nagy bőséggel kapott belőle. Erre jött a ráadás. Gazdagság, biztonság, békesség.
Az életet megpróbált, kipróbált Salamon bölcs volt. De figyeljünk csak! Nem azt jegyezte fel, nem az van a Bibliában, amire ő jött rá. Nem. Az Istentől nyert bölcsesség kivonatát hagyta népére, utódaira, szent tekercseket olvasó, hitbeli örököseire. Mireánk is. Azt, amit az Úr bízott rá – átadásra. Mireánk is - átadásra. (Kereskényi Sándor)

A nap gondolata:

 Hiszek abban, hogy van egy bölcsesség, mely vezérli az életem, és hogy az életemnek nem kell hasonlítania senki máséhoz, hogy jól érezzem magam, és teljes, sőt sikeres életet éljek. (Ken Wilber)

2014. október 28., kedd

Beszélgessünk!Kedves Olvasóm!

Olyan jó lenne egyszer beszélgetni az itt (is) olvasható kérdésekről…

Lenne hozzá kedved?

Ha igen, akkor nincs más teendőd, mint írni egy üzenetet, s a többit megírom.

Áldást

2014-10-28

Nincs hozzád hasonló, Uram, műveidhez fogható nincsen. (Zsoltárok 86:8)

A tegnapi magyarázat arról szólt, hogy nincs Istenhez fogható. A mai igemagyarázat inkább a második felét emeli ki: Isten műveihez sincs fogható. Mindent Isten teremtett. Ebből a tényből kiindulva szemezgethetünk a világ szépségeiből. A hegyek, dombok, folyók, tengerek az Ő teremtményei, az Úr művei. A növények sokasága, sokfélesége szintén Őt dicsérik. Sok ember kedveli a természetet és tölt el olykor órákat benne. Rá lehet csodálkozni Isten iránti hálával a természet gyönyörű voltára. Lássuk meg ezekben is Isten nagyszerű műveit! De az állatvilág ugyanebbe az irányba vihet bennünket. Hányfajta állat létezik? És mindegyiknek meg van a maga jelentősége a nagy egészet tekintve. Rólunk, emberekről nem is szólva, azaz hogy mégis szólnék erről röviden. Minden ember Isten utánozhatatlan alkotása. Olyan, mint te, nincs még egy ezen a világon. Nem is volt és nem is lesz. Teljesen egyedi vagy. Nem tucat termék. Felbecsülhetetlen érték Isten szemében. Tekints így önmagadra, de minden embertársadra is! Igen, a nehezebben kibírható, a nehezebben elhordozható családtagra, szomszédra, gyülekezeti tagra is. Ők is Isten semmihez sem fogható művei…

A nap gondolata:

 Ha tetszik néked a világ, dicsérd Istent érte, s igazítsd szívedet alkotó Mesteréhez, - nehogy magad ne nyerj tetszést azok miatt, amik neked tetszenek. (Augustinus)

2014. október 27., hétfő

2014-10-27

Nincs hozzád hasonló, Uram... (Zsoltárok 86:8)

Rohanó életünkben talán ritkábban csodálkozunk rá arra, hogy nincs Istenhez fogható. Hogy Isten miért csodálatos és csodálandó? A teljesség igénye nélkül, íme, néhány dolog:
  1. Szavával, a semmiből teremtette a világot, benne az embert köztük téged is.
  2. Fenntartja és bölcsen igazgatja a világmindenséget – minden ezzel ellenkező látszat ellenére is.
  3. Krisztusban a bűn útjára tévedt embert megváltotta, elkészítette számunkra az örök életet, az üdvösséget.
  4. Gondviselő jó Atyánk Ő, aki vezeti azokat, akik rábízzák életüket.
  5. Naponta ránk árasztja kegyelmét, mely nélkül mit sem ér az életünk…
Szándékosan ilyen rövid ez a felsorolás, tegyél hozzá te is néhányat: Te miből gondolod és tudod, hogy nincs Istenhez fogható?  

A nap gondolata:

 Minden csoda gyökerében egy boldog hitvallás rejlik: én megtapasztaltam Istent, és nagyobb volt mindennél a világon. (Ravasz László)

2014. október 26., vasárnap

2014-10-26

Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. (Zsoltárok 84:6)

Neked honnan van az erőd? Őszintén kell válaszolnunk erre a kérdésre, mert csak akkor jutunk el az egyetlen, igazi megoldáshoz. Hol van az erőforrásod? Ez is egy válaszra váró kérdés. Vannak, akik a fiatalságukból merítenek sok erőt, mások a kapcsolataikból, vagy éppen a tekintélyes számadatokat tartalmazó bankszámlájukból. De ezek mulandóak, éppen ezért ettől is többre, biztosabbra van szükségünk. Igen, Isten lehet az ember életének egyetlen, el nem múló erőforrása, akiből bármikor meríthetünk. Ezt bizonyára tudjuk is, valljuk is, de a hétköznapi életben megéljük-e? Belőle merítünk-e akkor, amikor megbetegszünk mi, vagy valaki a szeretteink közül? Belőle merítünk-e, ha gyászolunk, ha valami nem úgy sikerül, ahogy szerettük volna, ha anyagi nehézségünk támad, ha gond van a munkahelyünkön? Lehetne még sorolni az élet nyomorúságos helyzeteit, melyekben részünk volt, van, vagy éppen lehet, de nem teszem. Inkább arra bátorítalak, hogy tudatosan építs az Úrra, legyen minden gondolatodban jelen Isten vezetése, ereje, hatalma. Légy az Ige szerint boldog ember, akinek az Úr az ereje – minden esetben…

A nap gondolata:

A megdicsőülés helye nem pihenőhely, ahol elandaloghat az ember. Fegyverkezést és erőgyűjtést jelent, hatalmas szenvedések, nehézségek leküzdésére.