2019. január 22., kedd

2019-01-22

Indulat

Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. (Fil 2,5)
Az embernek nemcsak külső, hanem belső világa is van. A világi törvények csak a cselekedeteket nézik, azokat dicsérik, jutalmazzák, vagy büntetik. Isten a szíveket és az emberi indulatokat vizsgálja.
Isten sokkal nagyobb igénnyel lép fel velünk szemben, mint bárki. Nem törvények cselekvését, szabályok megtartását kívánja csupán tőlünk, hanem bizonyos lelkületet, szívbéli állapotot. Isten nemcsak a cselekedeteket tartja bűnnek, hanem már az indulatot is.
Az indulat meg nem született cselekedet. Minden cselekedet ugyanis rendszerint valamiféle indulatból származik. A világ csak a cselekedetekért tud felelősségre vonni bennünket, Isten azonban már az indulatot is megítéli és megítéli a szívben elrejtett dolgokat.
Pál azért mondja, hogy az az indulat legyen bennünk, amely volt a Krisztus Jézusban. Jézust tehát nem elég cselekedetekben, hanem igyekezni kell már a krisztusi indulatokban is követni. Sőt valójában cselekedetekben csak az képes követni Őt, aki krisztusi indulatokat ölt magára.
Amikor a Biblia indulatról beszél, akkor nem arról van szó, hogy egy ember legyen vallásos, tanuljon meg újfajta viselkedést, sajátítson el egy sajátos szókincset, új szokásokat, hanem arról van szó, hogy a bennünk lévő érzület, lelkület, szellemiség, beállítottság forrását változtatja meg Isten.
Te már magadra öltötted a krisztusi indulatot?

Adj minekünk megújult szívet és új indulatot.
Tehozzád mindenekben hívet és szent akaratot.
Újítsd meg rajtunk a Te képed, mely áll szent életben,
Hogy lehessünk választott néped, élvén szeretetben. (Református Énekeskönyv 285. dicséret 4. vers)
(Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Csak az az ember tud másokat Isten jelenlétébe vinni, aki maga is abban áll. Ha a konyhában, a munkahelyeden vagy, valóság-e számodra, hogy egy szempár előtt csinálok mindent?

2019. január 21., hétfő

2019-01-21

Te mit adsz?

Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. (Jn 15,13)
Egy keresztyén indiai iskolában történt az következő eset, ahol a második világháború előtt az „érinthetetlenek" gyermekei tanulhattak.
A gyermekek minden évben karácsonyi ajándékokat kaptak egy keresztyén országban élő gyermekektől. A lányok hajas babát, a fiúk valamilyen játékot kaptak. Egy alkalommal a közeli missziós kórházban levő egyik orvost kérték fel az ajándékok szétosztására. Látogatása során beszélt a gyermekek előtt egy faluról, ahol a fiúk és a leányok még sohasem hallottak Jézusról. Azt ajánlotta, hogy talán ők is szeretnének adni valamilyen régi játékot ajándékul. Nagyon tetszett nekik az ötlet és készségesen beleegyeztek. Egy héttel később az orvos visszatért az ajándékok összegyűjtésére. A látvány felejthetetlen volt. A gyermekek egyenként odamentek és átadtak egy-egy kisbabát vagy egy-egy játékot az orvos kezébe. Legnagyobb meglepetésére mindnyájan odaadták új ajándékaikat, amiket csak néhány nappal azelőtt kaptak. Amikor megkérdezte tőlük, hogy miért tették ezt, egy kisleány így válaszolt: „Gondoljon arra, amit Isten tett, amikor nekünk adta egyetlen Fiát. Mi adhatunk-e kevesebbet, mint a legjobbat?"
Te mit adsz Jézusnak? (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Az Isten szeretetéhez nincsen más járható út, mint amely az emberek iránti szereteten vezet át.

2019. január 20., vasárnap

2019-01-20

 Csillag az égen

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."  (Jn 3,16)
Amerikában a második világháború utáni időben is már voltak nagyon magas toronyházak. Egész utcák épültek ilyenekből. Történt, hogy egy lelkész apuka 1945. karácsonyán sétált kislányával egy ilyen utcában. Karácsony volt és minden lakásban, ahol valaki elesett a fronton, ott gyertyát, vagy égő csillagot tettek ki az ablakba. S ahogy sétált ott az édesapa a kislányával, figyelték az ablakokat. Nézd csak, az a család is a fiát adta. A másik családnál két csillag ég az ablakban, ott két gyermek esett el a háborúban. A több emeletes toronyházak nagyon sok ablakában égtek ilyen égők. Aztán egyszer egy olyan utcarészhez érkeztek, ahol egy telken nem toronyház volt. Felláthattak így a mennyboltra, s a két toronyház között az égbolton egy különösen erős fényű csillag ragyogott. Nézd papa, Isten is elveszítette a fiát a háborúban! Úgy van ez, ahogy mi tanultuk hittan órán: Ott az égbolton is ég egy csillag, Isten is odaadta az ő egyszülött Fiát mi érettünk. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
Az a kislány ott döbbent rá erre az Igére akkor karácsonykor. Mindannyiunknak rá kell döbbenni, hogy bennünket is úgy szeretett Isten, hogy az ő egyszülött Fiát adta. Ezért volt karácsony, ezért ünnepeljük a karácsonyt. Mert aki Jézusban hisz, nem vész el, mert annak örök élete van. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

A szeretet az egyetlen zsebkendő, mellyel a szomorú ember könnyei felszáríthatók. (Spurgeon)

Az élő adás helye: https://www.facebook.com/napiigeesgondolat . Várlak a képernyő elé.

2019. január 19., szombat

2019-01-19

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult." (Máté 7:24-27)
Manapság vannak okostelefonok, okostévék, okosórák, melyek megkönnyítik (?) életünket, Jézus viszont azt mondja, hogy legyünk okos emberek, akik okos istentiszteletként odaszánják életüket az Úrnak. Mert az okos ember Krisztusra épít. Nem csupán hisz benne egy kicsit, hanem vele él, vele járja élete útját, a keskeny úton. Fontos neki az aranyszabály, és az Úr Jézus szavainak nemcsak az olvasása, a hallgatása, hanem a cselekvése is.
Az okos ember életében is vannak viharok, záporok, mert ezeket senki nem tudja elkerülni, de ezek nyilvánvalóvá tesznek valamit: azt, hogy mi van a szívünkben, hogy kié a szívünk, hogy kire építünk.
Testvér! Ismerd meg Jézust minél jobban! Építs rá! Légy a keskeny út vándora, aki Jézust követve megéli az aranyszabályt! (Katona Béla)

A nap gondolata:

Az vagy, amire vagy akire nézel.