2018. november 14., szerda

2018-11-14

Ok

De be kell teljesednie annak az igének, amely meg van írva az ő törvényükben: Gyűlölnek engem, ok nélkül." (Jn 15,25)
Az emberek szeretnek okot találni, cselekedetik igazolására. A királyi mennyegezőre meghívottak is mind kerestek valami okot, amivel kimenthették magukat.
Jézussal is így voltak az emberek. Okot kerestek ellene. A farizeusok sem akarták azt a látszatot kelteni, hogy gyűlöletüknek nincs oka.
Mikor a pénzt oda vitték hozzá és megkérdezték, hogy kell-e adót fizetni a császárnak, akkor is csak azért tették, hogy okot keressenek Jézus ellen, hogy lehessen mivel vádolni.
Amikor a bűnös asszonyt odahozták, hogy megkövezzék, akkor is csak okot kerestek Jézus ellen.
Mit nem adtak volna a farizeusok, az írástudók azért, ha találtak volna okot Jézus ellen, amivel halálra lehet ítélni. De hiábavaló volt minden erőlködés. Az erőszakosan előcibált okok csak olyanok voltak, hogy Pilátus semmiképpen nem tudta azok alapján elítélni Jézust.
Milyen csodálatos Isten Igéje. Mennyi ígéret van benne, ami már beteljesedett. Hogy Jézust ok nélkül fogják gyűlölni, az is már megíratott a Zsoltárok könyvében: Többen vannak fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem. (69,5) Vedd komolyan az ígéreteket, és tudd meg, hogy ezek számodra is beteljesednek.
Jézus Krisztussal szemben hiába keresünk okokat. Nem találunk okot arra, hogy gyűlöljük, hogy vádoljuk, hogy ellenségei legyünk. Csak arra lehet okunk, hogy minél jobban és minél hűségesebben szeressük. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Csak az egész keresztények boldog emberek. (Zeller)

2018. november 13., kedd

2018-11-13

Ne csak szóval

Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna bűnük; most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek engem és az én Atyámat is. (Jn 15,24)
Jézus követőinek cselekedni kell. Nem elég az, hogy Jézus cselekedett. A mi prédikálásunk nem lehet emberi bölcsesség mutogatása, hanem élet és erő. Mit ért volna Pál apostol sok missziói munkája, ha nem élte volna a Jézusban elrejtett életet. Hogyan kívánhatja valaki azt, hogy az ő prédikálására emberek térjenek meg és emberek cselekedjenek, ha ő maga nem képes cselekedni azt, amit Jézus kíván tőle.
Hiába kínáljuk másnak az evangélium áldásait, örömét, ha mi magunk nem mutatunk arra példát, ha mi magunk nem élvezzük az Ige áldását, akkor a szavaink erőtlenek maradnak.
Egy Kínában dolgozó missziós orvos műtétet hajtott végre egy vak emberen. Az operáció sikerült és az ember visszanyerte a látását. Pár nap múlva negyvennyolc vak ember érkezett a kórházba, akik mind ennek az egy embernek a szavai és példája után indultak el az orvos megkeresésére, aki tud gyógyítani.
Ha mi tesszük azt, amit Jézus vár tőlünk, ha nemcsak szóval, de élettel is igyekszünk bizonyságot tenni, akkor sok ember hamarabb megtalálhatja Jézusban a teljes szabadulást. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Ha két fillérest összeteszünk, egy pengő lesz belőle. Ötszáz darab ötven filléres kétszázötven pengőt ér, de ezer fél keresztény nem ér egy egész keresztényt.  

2018-11-12

Összhangban az Igével

Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna bűnük; most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek engem és az én Atyámat is. (Jn 15,24)
A keresztyén élet olyan természetű, hogy a szavakat mindig a cselekedetek húzzák alá.
Tudjuk, hogy mi igazolja legjobban az evangélium igazságát? Az az élet, ami mögötte van. Ha az evangélium olyan tanítások összessége lenne, ami mögött nincs ott Jézus csodálatos élete, akkor az egész evangélium nem lenne más, mint szép álmoknak, gyönyörű elgondolásoknak, költeményeknek gyűjteménye.
Mit érne Jézus szava: Szeressétek ellenségeiteket! – ha nem tudta volna az életével, kereszthalálával bizonyítani.
Mit ért volna Jézus szava: Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket ezen a földön! – ha az egész élete a kincsgyűjtéssel telt volna el. Ha Ő, aki jászolban kezdte az életét, márványpalotában fejezte volna be azt és nem a keresztfán.
Mit ért volna tanítása: Menjetek be a szoros kapun! – ha Ő maga mindig a széles úton járt volna.
Az evangélium legtökéletesebb igazolása az a csodálatos élet, amit Jézus élt.
Az evangéliumot ma is gyakran azzal erőtlenítjük meg, hogy nem úgy élünk, ahogyan azt Isten megkívánja tőlünk. Nem igazoljuk az Igét az életünkkel. A te életed összhangban van az Igével, az evangélium igazságával? (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

A keresztények olyan arcokat tudnak vágni, mintha éppen akkor nyeltek volna le egy liter ecetet. Pedig róluk van megírva, hogy az Úr az ő gyönyörűségének folyóvízéből akarja itatni őket.  

2018. november 11., vasárnap

2018-11-11

Tökéletes egység 2.

Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én Atyámat is. (Jn 15,23)
Ebből az Igéből az is következik, hogy aki Jézus híveit gyűlöli, az Jézust magát gyűlöli. Egyszerű ezt megérteni, ha tudjuk, hogy Jézus a szőlőtő és az Ő hívei a szőlővesszők. A szőlőtő egységben, összeköttetésben van a vesszőkkel.
Jézus azonosítja magát az Ő követőivel. Nem gyűlölheti tehát senki úgy a hívőket, hogy ne gyűlölje ugyanakkor Mesterüket is.
Hogy milyen sok Jézust gyűlölő ember él a mai világban, az nem abból látszik meg, hogy Jézusnak hányan ellenségei nyíltan, hanem abból, hogy mennyire gyűlölik Jézus követőit. Valahányszor egy emberrel találkozom, aki tudja, hogy Jézus Krisztus szolgálatában állok, és nem köszön szívesen, nem látszik semmi szeretet az arcáról, akkor már tudom, hogy abban az emberben nincsen semmi szeretet az én Uram, a Jézus Krisztus iránt, abban az emberben gyűlölet és harag van az én Mesterem iránt.
Aki gyűlöl engem, gyűlöli az én Atyámat, aki gyűlöli Jézus követőit, az gyűlöli magát Jézust is. Imádkozzunk a gyűlölködőkért. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Akit nem szeretünk, annak szemében mindig találunk szálkát, és azt is sokszor gerendának látjuk. (Varga Tamás)