2017. szeptember 20., szerda

2017-09-20

Kicsoda Jézus Krisztus? – Első

„Ne félj; én vagyok az Első és az Utolsó." (Jel 1,17)
Jézus Krisztus elsőnek nevezi magát. Valóban Neki kell elsőnek lenni az életünkben. Aki második helyre teszi Őt, az utoljára teszi. Aki jobban szeret bárkit Őnála, az nem szereti Őt igazán. Ha követni akarod Jézust, akkor erre szüntelen figyelned kell, és arra kell ügyelned, hogy mindig és mindenben első legyen Jézus. Amikor a feltámadott Jézus tanítványai körében megjelent, megállt a középen. Azt jelenti ez, hogy Jézus a középpont. Ő körülötte kell forognia mindennek. Ő kell legyen az első. Azért mondja Pál apostol: „Hogy mindenekben Ő legyen az első" (Kol 1,18).
Mindig meghökkennek a középiskolás hittanosaim, amikor elmondom nekik, hogy nem a feleségem az első az életemben, és a feleségem életében sem én vagyok az első helyen. Egy kis hatásszünet után aztán elmondom nekik, hogy mindkettőnk életében Jézus van az első helyen.
Neked ki az első?

A nap gondolata:

Egy folyamatosan változó alkotás vagy. A lelki átalakulás folyamán egyre inkább Jézus jelleme ábrázolódik ki benned, amely folyamat végig kíséri az életedet, és nem fog befejeződni itt a földön. Akkor leszel teljesen kész, amikor a Mennybe jutsz vagy amikor Jézus visszatér.

2017. szeptember 19., kedd

2017-09-19

Kicsoda Jézus Krisztus? – Ómega: Vég

„Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég." (Jel 21,6)
Jézus azért viseli a "Vég" címet, mert Ő nemcsak a kiváltó oka minden dolognak, hanem a célja és végső eredménye is mindannak, amit Isten benne és rajta keresztül kimunkált.
Az Omega, a görög ábécé utolsó betűje. A lényeg az, hogy ne te mondd meg, hogy hol a vég, azt csak Jézus teheti meg. Még a halálra sem mondd, hogy vég, mert Ő átvezethet az örök életbe. Csak neki van hatalma és joga kimondani azt, hogy vég. Vége van a reménységednek, az erődnek, a bizalmadnak, talán úgy érzed, hogy az életednek? Krisztus a teljesség, mint két betű, mely átöleli a többi betűt. Boldog lehetsz, ha Ő a kezdete új életednek, de egyedül az Ő jogában van kimondani, hogy hol és mikor van a vég. 
Jézus a kezdet, és Jézus a vég!
Hadd zengje ég és föld dicséretét!
Vezess az ösvényen, maradj velünk,
Míg örök fényedbe megérkezünk! (Evangélikus énekeskönyv 401. Ének 5. Vers)
(Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Jézus jelenléte, társasága és közössége a legnagyobb garancia minden gonosszal, minden démoni erővel szemben. Nem maradhat alul, aki vele van!

2017. szeptember 18., hétfő

2017-09-18

Kicsoda Jézus Krisztus? – Alfa: Kezdet

 „Én vagyok az Alfa és az Omega, kezdet és vég." (Jel 21,6)
Hogy mennyire Jézus a kezdet bizonyítják Pál apostol szavai, aki ezt írja a kolossébelieknek: 
„Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Ő általa és Ő reá nézve teremttettek; És Ő előbb volt mindennél, és minden Ő benne áll fenn." (Kol 1,16-17)
Annyiféle kezdete lehet az életünknek. Annyiféle kezdete lehet a napjainknak. Sokszor el is veszíthetjük, hogy honnan kezdünk, honnan indulunk. Kezdhetem magammal, és bizony olyan sokszor magammal kezdem. Kezdhetem másokkal. Kezdhetem a pénzügyeimmel. Kezdhetem a politikával. Kezdhetem a problémákkal.
„Én vagyok a… kezdet." Ez segít nekünk újra visszatérni a helyes kezdőponthoz, mert a kiindulópont maga Jézus Krisztus.
Jézussal kezdj az életedben. Jézussal kezdj a gyülekezetben, Jézussal kezdj a családodban. Vele kezdj a kapcsolataidban. Mondd ki: mától Veled akarom kezdeni életemet, a napjaimat.
Adja az Úr, hogy az az új kezdet, amit Jézus Krisztusban öleltél magadhoz, egyre erősebben, egyre hatalmasabban átjárjon téged! (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

A helyes imádság nem árurendelés, hanem közösségápolás.

2017. szeptember 17., vasárnap

2017-09-17

 Istenben való boldogság

Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfelejted, özvegységed gyalázatára többé nem emlékezel. Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek Ura a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. (Ézsaiás 54, 4-5)
Termékenységi bálványimádás, paráználkodás, pénzért magát eladó nemzedék – ahogyan konkrétan és leplezetlenül szól erről a próféta. A fogság utáni nép jó része hazatérve, megszabadítva úgy tűnik, nem tanult semmit. Talán magát is vádolja Ézsaiás. Az igazi pusztulásra való jeladás, ami előre mutat arra, hogy nincs más menedék, mint a Messiás eljövetele. Te boldogságot kereső szegény ember, aki bármily bűnbe belemégy egy kis boldogságért, aki lelkedet, örökkévaló lelkedet adod néhány kioldozott pillanatért. Én segítelek meg, nem a bálványok. Isten akarata, hogy boldogok legyünk, elégedettek, békések. Ő nem zár el bennünket, csupán védelmez a bűntől, kudarctól, a „másnaptól", a reménytelenségtől, amikor kiderül, hogy semmi nem az, aminek látszik, amikor kullogunk kifosztva, mint a tékozló fiú. Védelmez, amikor megfáradtunk és megterheltetünk, Ő visszafogad és békességet ad. Meggyógyítja lelkünket. Teljes sorsközösséget vállal azokkal, akik elvesztek. Isten igaznak teremtette az embert, de az a bűneset által megromlott, a bennünk eltemetett istenarc él, csak ezernyi bűn rakódott rája. A megváltás ígérete mégis nekünk szól. (Angyalosy Zsoltné)

A nap gondolata:

Előfordul, hogy az embernek egyedül csak felfelé van kilátása. Ezt nevezi a Biblia hitnek.