2017. március 23., csütörtök

2017-03-23

4 ok, amiért érdemes gyülekezetbe járni

4. Megtanulunk Lélekben járni

„Azután visszavitt engem a szent terület keletre néző külső kapujához..." (Ez 44:1)
A próféta megtapasztalta a Szentlélek munkáját, hiszen könyvében több alkalommal is arról vall, hogy megragadta és magával vitte őt a Lélek. A most tárgyalt fejezetet is ezekkel a szavakkal kezdi. A Lélek megragadta, és elvitte -- oda, ahová akarta. Pál apostol egyik levelében ezt az utasítást adja nekünk, keresztényeknek: Intelek titeket: a Lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne teljesítsétek. (Gal 5:16) A Templomról szóló látomásában Ezékiel beszél a Lélek munkájáról, és arról, hogyan akar magával vinni minket, hogy még mélyebbre hatoljunk Isten megismerésében. A gyülekezet az a hely, ahol az Igét tanulmányozva, Istent imádva, a testvérekkel közösségben élve még jobban megtapasztalhatjuk életünkben a Szentlélek megújító munkáját, és megtanulunk vele még jobban együttműködni.
Éljünk közösségben!
Tökéletes gyülekezet nincs. A feladatunk nem az, hogy várjuk, amíg egy gyülekezet elég jó lesz ahhoz, hogy mi csatlakozzunk hozzá, hanem az, hogy elköteleződjünk mellette. Inkább kövessük az első keresztények példáját, és csatlakozzunk a hívők közösségéhez, hogy jobban átélhessük Isten munkáját az életünkben.
"Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban... Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, ujjongással és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel" (ApCsel 2:41-42, 46-47). (T.S.K.)

A nap gondolata:

Isten nem kívánja tőled, hogy érzéseidet vizsgáld, hanem hogy bízzál az Ő szavában. (Colkey)

2017. március 22., szerda

2017-03-22

4 ok, amiért érdemes gyülekezetbe járni

3. Megtanulunk helyes döntéseket hozni

„Tanítsák meg népemet a szent és a közönséges közti különbségtételre, és oktassák őket a tisztátalan és a tiszta közti különbségtételre." (Ez 44:23)
Isten azt akarja, hogy tudjunk helyes döntéseket hozni -- olyanokat, melyekben megmutatkozik a neki való engedelmességünk. A gyülekezetben ezért rendelt vezetőket, akik felkészítik a keresztényeket arra, hogy Istennek tetsző módon tudjanak élni, szolgálni és imádatot bemutatni (vö. Ef 4:11-13). Ugyanebben erősít és támogat minket a testvéri közösség is, hiszen a gyülekezet arra hivatott, hogy jó cselekedetekre és Jézus Krisztus várására biztasson minket (Zsid 10:24-25). (T.S.K.)

A nap gondolata:

Minden egyes cselekedetünk értéke abban az alaplelkületben rejlik, amelyből fakad. (Fosdick)

2017. március 21., kedd

2017-03-21

4 ok, amiért érdemes gyülekezetbe járni

2. Megtanulunk Istennek engedelmeskedni

„Az ÚR ezt mondta nekem: Emberfia! Jól figyeld meg, nézd meg a szemeddel, halld meg a füleddel mindazt, amit elmondok neked az ÚR házára vonatkozó előírásokról és törvényekről." (Ez 44:5)
A gyülekezet nem emberi találmány, így nem nekünk kell megalkotni a működésére vonatkozó szabályokat sem. Jézus Krisztus az egyháznak és a helyi gyülekezetnek is a Feje (Ef 4:15) és Főpásztora (1Pt 5:4). Ő az, aki építi a saját egyházát (Mt 16:18) a saját törvényei és alapelvei szerint. Miközben részévé válunk egy gyülekezeti közösségnek, szembesülünk ezekkel az alapelvekkel, melyek elkezdik felülírni a saját elképzeléseinket. Ez az út az engedelmesség útja, melyen megtanuljuk követni és betartani Isten ránk és a gyülekezetre vonatkozó akaratát. (T.S.K.)

A nap gondolata:

Aki engedelmesség helyett csak magyarázkodik, az eltompul és fásult lesz.

2017. március 20., hétfő

2017-03-20

4 ok, amiért érdemes gyülekezetbe járni

„...és láttam, hogy az ÚR dicsősége betöltötte az ÚR házát, én pedig arcra borultam." (Ez 44:4)
Manapság nem túl népszerű dolog a gyülekezet és a gyülekezetbe járás. Érthető, hogy a nem keresztények nem lelkesednek érte, és nyűgnek tekintik még azt is, hogy karácsonykor vagy húsvétkor elmenjenek egy istentiszteletre. Ennél is szomorúbb az, hogy a keresztények között is sokan vannak, akik nem tartják fontosnak a gyülekezetbe járást. A tökéletes gyülekezet illúziója, vagy a helyi közösségben látott hibák távol tartják őket attól, hogy egy gyülekezet elkötelezett tagjaivá váljanak. Ezékiel könyvének 44. fejezetében négy olyan okról olvastam, ami miatt azonban érdemes gyülekezetbe járni. 

Ez a négy ok nem meríti ki a bibliai indokok teljes tárházát, azonban érdemes figyelembe venni és megfontolni őket. 

1. Itt megláthatjuk Isten dicsőségét

"...és láttam, hogy az ÚR dicsősége betöltötte az ÚR házát, én pedig arcra borultam" -- írja Ezékiel próféta az egyik látomása kapcsán, melyet Isten házáról, a Templomról látott (Ez 44:4). A testvéri közösségben Jézus Krisztus jelen van, hiszen maga ígérte: "Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük" (Mt 18:20). Az ilyen közösségben pedig megláthatjuk, felismerhetjük Istent, az ő jelenlétét és dicsőségét. Amikor Isten megadja nekünk azt a kegyelmet, hogy a gyülekezetben meglássuk az ő dicsőségét, nem tudunk mást tenni, mint előtte leborulni és imádni őt. (T.S.K.) 

A nap gondolata:


Ha nem élünk a Biblia szerint, akkor igazuk van a hitetleneknek, amikor azt mondják, hogy a Bibliában mesék vannak. Hogy az Írás minden szava igaz, azt főleg rajtunk kellene látniuk. (Trudell )