2019. július 12., péntek

2019-07-12

Milyen tanítvány vagy?

Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: Testvérem, Saul! Az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. (ApCsel 9,17)
Anániás elment, bement és elmondta, amit rábíztak. Közben pedig áradt rajta keresztül a Szentlélek ereje és áldása. Anániás mennyei, gyógyító, újjáteremető erők közvetítőjévé vált.
Ide akar minket is elsegíteni a mi Urunk. Nem nekünk kell nagy érvekkel meggyőznünk az ellenállókat. Nem nekünk kell türelmünkkel kibírni a másik nehéz természetét. Ő ad hozzá mindent, ami szükséges. Nekünk abban kell bízni, hogy amit Ő mond az igaz. És amit nekünk mond, azt nekünk kell megtenni. Ő nem hagy egyedül, előttünk jár, és mindent előkészít. Megelőz, elkísér, befedez, adja a szót a szánkba és körülvesz az Ő védelmével. Ott van mindenütt, ahol kész neki valaki engedelmeskedni, és Ő cselekszik. Az engedelmes szolgának ez a jutalma, láthatja a mindenható Urat cselekedni.
Egy mai Anániás vezethető, ha bízik az Ő Urában, ha engedelmes neki, akkor csodákat fog látni, és a hatalmas Isten kezében áldássá lesz. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Ha embereknek szolgálunk, az akkor is az Úrnak végzett szolgálat. Pál még a rabszolgákban is ezt tudatosította. Ezért a jutalmat is az Úrtól kapjuk: „ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya." (Jn 12,26)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése