2020. február 14., péntek

2020-02-14

Hulda 2.

Hilkijjá főpap, Ahíkám, Akbór, Sáfán és Aszájá tehát elment Hulda prófétanőhöz – aki Sallúmnak, Tikvá fiának, Harhasz unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új városrészében lakott –, és beszéltek vele. (2Kir 22,14)
Gondoljunk bele, hogy mekkora tekintélye volt ennek az asszonynak, hogy a király a főpapot és más főembereket hozzá küld azért, hogy Isten akaratát tőle megtudakolhassák. Azt kell feltételeznünk, hogy ő egy Szentlélekkel teljes asszony volt.
Az, hogy asszony létére ilyen tekintélyre tett szert a népe között, még inkább növeli személyének értékét, gazdagságát. Talán erre mi azt mondjuk: ó igen, de ez egy kivétel volt, ez velem nem történhet meg. Az igaz, hogy Isten az Ószövetség idején csak kivételes esetekben és kivételes embereknek adta az Ő Szentlelkét, de mi már az Újszövetség idejében élünk, amikor pünkösd után beteljesedett Joel próféta szava:  „Kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok."  (Jóel 2,28) Isten Lelke nem tesz kivételt, férfiakra és asszonyokra egyaránt kitöltetik és ők prédikálhatnak. És Isten ma minden gyermekét nemtől és kortól függetlenül prófétává akarja tenni.
De akkor feltevődik a kérdés: miért vannak manapság olyan kevesen mind a férfiak, mind az asszonyok között, akik prófétálnak, igét hirdetnek, bizonyságot tesznek? Azért, mert olyan kevesen nyitják meg szívüket Isten Szentlelke előtt, hogy ő beléjük áradjon, hogy ő alkalmassá tegye őket erre a szent szolgálatra. Olyan nagy veszély az mindnyájunk életében, hogy csak a földi dolgok, csak e világ csalárdsága tölti be szíveinket, életünket.  Addig nem tölthet be Isten Szentlelke, amíg szívünk a földieken csügg.
Készek kell legyünk nagytakarítást végezni az életünkben, ki kell raknunk minden olyan kacatot, bűnt, ami útjában áll az Isten Lelke kiáradásának. Amikor Jézus látta, hogy a templomban mi minden nem oda való dolog volt, akkor ostort font és azzal űzte ki mindazt és mindazokat, amik, és akik nem oda tartoztak. Ki kellett mennie mindannak, ami az imádság házával nem volt összeegyeztethető. (Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Isten Lelke meggyőz, hitre vezet. Tehát nem mi győzzük meg az embereket, hanem az Ő Lelke győzi le az ember hitetlenségét, és Igéje, Lelke által, az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése