2019. október 8., kedd

2019-10-08

Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél. (Galata 6:1)
A kísértés az, ha azt gondoljuk, mi többek, jobbak, szentebbek vagyunk, mint a másik. Nem vagyunk többek egymásnál. Tarthatunk előbbre a hitben, a hit útján, de éppen olyan kegyelemre szoruló és kegyelemből élők vagyunk, mint a hozzánk képest esetleg gyakrabban megtévedő embertársaink.
Ez az Igében szereplő, a másik helyreigazítására buzdító feladat egyértelműen őrállói feladat. Ezékiel próféta könyvében olvassuk a következőket: „Emberfia! Őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben! Ha azt mondom a bűnösnek, hogy meg kell halnia, és te őt nem figyelmezteted, és nem szólsz neki, figyelmeztetve a bűnöst, hogy ne járjon bűnös úton, és így életben maradjon: akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de a vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmezteted a bűnöst, és ő nem tér meg bűnéből, és bűnös útjáról, akkor ő meghal a bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Ha az igaz letér az igaz útról, és gonoszságot követ el, akkor én bukását okozom, és ő meg fog halni. Ha nem figyelmezteted őt, akkor meghal ugyan vétke miatt, és emléke sem marad meg igaz tetteinek, amelyeket véghezvitt, de a vérét tőled kérem számon. Ha viszont figyelmezteted az igazat, hogy ne vétkezzék többé az igaz, és ő nem vétkezik, akkor életben marad, mert engedett a figyelmeztetésnek, és te is megmented a lelkedet." (Ez 3:17-21)
Ez volt a feladata többek között Ezékiel prófétának, hogy Isten népe között élve az Úr által neki megmutatott bűnöket ne elhallgassa, hanem beszéljen róluk. Intse, feddje a népet, terelje az Úrhoz őket. S a mindenkori tanítványoknak is feladata ez. Vajon hányszor vállaljuk fel? (Katona Béla)

A nap gondolata:

Isten helyreigazítása alázatra késztet. Amikor ezt teszi, három lehetőségünk van:
  1. fellázadunk ellene;
  2. magyarázkodunk és kifogásokat keresünk;
  3. elfogadjuk fegyelmezését, és visszatérünk a helyes ösvényre.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése