2020. február 8., szombat

2020-02-08

Ászá 2.

Épített Júdában erődített városokat, mert béke volt az országban. Nem viseltek ellene háborút azokban az években, mert nyugalmat adott neki az ÚR. (2Krón 14,5)
Júdában sok magaslat volt, ahol a pogány istenségeket imádták, nekik mutattak be áldozatokat. Ászá ezeket romboltatta le, mert ő tudta, hogy az igaz Isten nem tűr maga mellett utálatos bálványokat. Nekünk, hála Istennek már megreformált istentiszteletünk van, aminek Isten igéje és annak hirdetése van a középpontjában, de vajon nem szorul-e megtisztításra az életünk istentisztelete? Vajon nincsenek-e „házi" bálványaink, amelyek nagyra nőttek az életünkben? Ne gondoljuk, hogy nekünk nincs már miből megtisztulnunk, ha nem látjuk, akkor kérjük az Urat, hogy Ő mutassa meg azt, ami bálvánnyá nőtt az életünkben.

Hát pironkodjanak, kik bálványt imádnak,
És tisztelnek képeket, mikre vetik szívüket!
Ti minden istenek: Őtet tiszteljétek, állván széke előtt,
Kit a Sion hallott, és örül e hírnek.

Ti Istent szeretők, gonoszt gyűlöljetek,
Hogy részetek ne légyen hamis cselekedetben.
Mert az ő szolgáit, megmenti híveit a gonosz kezéből;
Ő nagy erejéből megtartja népeit. (Református Énekeskönyv 97. zsoltár 4 – 5. vers.)
(Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Ha nem csupán az számít nekünk, hogy mit szólnak az emberek az életünkhöz, akkor nem elég hallani, olvasni Jézus szavát. Szükséges ráépíteni, vagyis engedni az ő szavának, életemet a szavához igazítani.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése